Şimon kabilesi (İbranice: שִׁמְעוֹן, ''Şimon'', Anlam:''Dinleme, İşitme''), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

Şimon kabilesi

Şimon kabilesi (İbranice: שִׁמְעוֹן, Şimon, Anlam:Dinleme, İşitme), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir. M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra Yeşu bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Yehuda kabilesinin güney ve batı bölgelerinde bulunan Şimon kabilesinin sınırları Tora'da açıkça anlatılmamıştır. Şimon kabilesinin Yehuda kabilesinin içinde bir enklav olma ihtimali yüksektir. Yehuda Krallığı kurulunca içinde yer alan bu kabilenin önemi diğer kabilelerinki kadar değildir. == Kökeni == Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un Lea'dan olan oğlu Şimon'dan almıştır. Debora'nın Ezgisi'nde adı geçmeyen bu kabilenin başlangıçta bir kabile olarak sayılmadığı düşünülür. Israel Finkelstein'a göre bu insanlar, Debora'nın Ezgisi yazıldığı sırada Kenan topraklarının en güneyinde önemi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan insanlardı. == Karakter == Tanah'ın Tarihler kitabından edinilen izlenime göre Şimon kabilesi tek bir bölgede sabit olarak yaşamıyordu. Adı geçen kitapta anlatıldığına göre bir kısmı hayvancılık için güneyde Gedor'a, kimisi Hezekiah hükümdarlığında Meunim'e bazıları da Seir dağlık bölgesine yerleşti. Midraş'a göre diğer kabilelerin çocukları da Şimon kabilesinden gelir çünkü diğer kabilelerin erkekleri dul kalan Şimon kabilesinin kadınlarını kendilerine eş olarak almıştır. == Akibeti == Yeşu kitabında Şimon'un şehirleri listelenmiştir fakat aynı kitabın farklı yerlerinde bu şehirlerin Yehuda kabilesine ait oluduğu da kaydedilmiştir.. Bu durum bazı din bilimciler açısından farklı zaman dilimlerini anlattığı düşünülür. Tanah'taki Musa'nın kutsaması şiirinde Şimon kabilesinin adı geçmez. Şimon kabilesinin nüfusunun neredeyse yok oluşu Şimon'un Yakup'un kızı Dina'ya tecavüz edilmesinden sonra Şehem şehrini yerle bir etmesine bağlanır ve bu durum Yakup'un kutsaması şiirinde olay gerçekleşmeden evvel öngörülmüştür. Yehuda Krallığı'nda kalmayı başaran az sayıdaki Şimon, Yehuda Krallığındaki diğer kabilelerle birlikte Babil Sürgününe gönderilmiş ve sürgün dönüşü bu kabilelerde kimlik ayrılığı ortadan kalkıp hepsine birden Yahudi denmiştir. Midraş'a göre ise Şimon kabilesi Babilliler tarafından Aksum Krallığı'na (bugünkü Etiyopya) karanlık dağların ardına sürülmüştür. Bugün bazı gruplar (ve özellikle bazı Hıristiyan) kendilerini Şimon kabilesinin torunları sayarlar. (bkz Kayıp On Kabile) == Ayrıca bakınız == * Kayıp On Kabile * İsrailoğulları * Şimon

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar