Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen...

Şirket

Herhangi bir ticari işlem yapabilmek için, birden çok kimsenin sermayelerini ve çalışmalarını, bazen yalnız sermayelerini birleştirmeleri sonucu meydana gelen birliklere verilen ad.

Ticaret hayatında yapılan işlemlerin çoğalması işlerin büyümesi, sermayenin de çoğaltılması gerekliliğini yaratmıştır.

Sermayenin yapılacak büyük işlerin istediği kadar arttırılmasına, çoklukla bir kişinin sermaye gücü yetmez. Bu sebeple, çeşitli büyük ticaret işlerinin yapılabilmesi için, sermaye yatırımında bulunacak kimselerin, bu sermayeleri ile aynı işe girişmeleri gerekmektedir. Bu, aynı zamanda, sermayeleri ile birlikte, çalışmaların da, bu ortaklığa katılması şeklinde de olabilir. Böylece, sermaye ve çalışma ortaklığı şeklinde beliren şirketlerle, büyük ölçüde işlerin yapılabilmesi imkanı sağlanmış olur.

Şirketler, özellikle XIX. yüzyıldan önemi de, günden güne artmaktadır. Bu gün, hemen bütün dünyada, çeşitli iş konularında başarıya ulaşabilmek, bu çeşit ortaklık halinde bir araya gelmiş iş adamları sayesinde mümkün olabilmektedir.

Şirketler, genel olarak, dört bölüme ayrılır :

1 - Anonim şirketler, 2 - Kolektif şirketler, 3 - Komandit şirketler, 4 - Limited şirketler.

1) - Anonim şirket : Sermayesi belirli ve eshama bölünmüş olan bir şirket tipidir. Ortaklardan her birinin sorumluluğu şirkete koyduğu sermaye tutarını geçemez. Gayet büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ve bilhassa semeresini uzun seneler sonra verecek işler için bu tip şirket elverişlidir. Sermayedarlar birbirini tanımazlar. Çünkü şirketin hisse senetleri borsada satılır. Bu hisse senetleri şirketlerin öz sermayesini teşkil eder.

Anonim şirketleri üç kişiden kurulu idare meclisi idare eder. Ayrıca müdür vardır. idare meclisi faaliyetlerinin neticesini sene sonunda genel kurula bildirir.

2) - Kolektif şirket : Ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu alacaklarına karşı belirli değildir. Yani bütün ortaklar borçlarından dolayı bütün malları ile sorumludurlar.

3) - Komandit şirket : Bu şirket tipinde iki çeşit ortak vardır. Ortaklardan bir kısmının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu, belirli bir sermaye ile sınırlı, diğer kısım ortakların sorumluluğu sınırsızdır. Belirli sorumlu ortaklara �Komanditer� derler ki bunların idare işlerinde rolleri azdır. Sorumluluğu sınırlı olan ortaklara da Komandite denir ve şirketin asıl idaresi bunlara aittir.

şirket

Ortaklık:
"İtalya'da büyük bir şirketin acentesiyim ben..."- R. Enis.

şirket

ortaklık.

şirket

Türkçe şirket kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. company, firm, corporation, establishment, concern, house

şirket

Türkçe şirket kelimesinin Fransızca karşılığı.
association [la], compagnie [la], boîte [la], établissement [le], société [la]

şirket

Türkçe şirket kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Handelsgesellschaft, Kompanie, Syndikat

Şirket (Mor Ve Ötesi) sözleri

Mor Ve Ötesi tarafından albümünde söylenen Şirket adlı şarkının sözleri.

adını biLe soramam
maksadımı aşamam
şiddetin meşru haLine
bakıp ağLayamam
ne kadar güzeL
ne kadar sıcak
ne kadar yakın
o kadar uzak
şirket mirket anLamam
anLasam da anLamam
bana saLdırıyorsa
gözünün yaşına bakamam
adaLeti sarmış
kumandaLı bir cinnet
vahşeti gördüm, korkmadım
hasar yok içimde

maske takmadan üstüme geLmek zor muydu?
adı oLmayanLarın sesi de yok mu?

İlgili konuları ara

Yanıtlar