Şirvan Siirt'in ilçelerinden biridir. M.S.

Şirvan

Şirvan Siirt'in ilçelerinden biridir. M.S.77 Yılında Roma etkinliğine giren Şirvan, 395'ten sonra Bizans, 572 Yılında Sasani Devletinin hakimiyeti altında kalmıştır. 700'lerde Arapların eline geçen Şirvan, 1100 yılında Artuklu, 1243'te Moğol egemenliğine girdikten sonra 1514 Yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçe halkının geçiminde hakim unsur hayvancılıktır. Bunun yanında ceviz, fıstık, nar ve çeltik zirai üretimin başta gelen ürünleridir. Özellikle Zivzik Narı, lezzetiyle ün yapmıştır. Ekonomik hayat 1965 yılından beri devamlı bir gelişme içerisindedir. İl merkezinde bulunan tuz ocakları da ilçe için önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Maden Köy'ünde bulunan bakır madenleri işletilmeye hazır beklemektedir. Madenin görünür rezervi 27 milyon tondur. Son yıllarda ilçenin geçim kaynakları arasına seracılık ve alabalık yetiştiriciliği de eklenmiştir.

Şirvan

Siirt iline bağlı ilçelerden biri.

Şirvan

(Farsça) Erkek ismi 1. İran'da bir kent adı. 2. Aslan barınağı.

İlgili konuları ara

Yanıtlar