Şirvan

Şirvan Siirt'in ilçelerinden biridir. M.S.

Şirvan Siirt'in ilçelerinden biridir. M.S.77 Yılında Roma etkinliğine giren Şirvan, 395'ten sonra Bizans, 572 Yılında Sasani Devletinin hakimiyeti altında kalmıştır. 700'lerde Arapların eline geçen Şirvan, 1100 yılında Artuklu, 1243'te Moğol egemenliğine girdikten sonra 1514 Yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçe halkının geçiminde hakim unsur hayvancılıktır. Bunun yanında ceviz, fıstık, nar ve çeltik zirai üretimin başta gelen ürünleridir. Özellikle Zivzik Narı, lezzetiyle ün yapmıştır. Ekonomik hayat 1965 yılından beri devamlı bir gelişme içerisindedir. İl merkezinde bulunan tuz ocakları da ilçe için önemli bir gelir kaynağını oluşturmaktadır. Maden Köy'ünde bulunan bakır madenleri işletilmeye hazır beklemektedir. Madenin görünür rezervi 27 milyon tondur. Son yıllarda ilçenin geçim kaynakları arasına seracılık ve alabalık yetiştiriciliği de eklenmiştir.

Haritası

Şirvan koordinatları: 38.063300, 42.027400

Diğer anlamları

Şirvan

Siirt iline bağlı ilçelerden biri.

Şirvan

(Farsça) Erkek ismi 1. İran'da bir kent adı. 2. Aslan barınağı.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Şirvan ilgili konular

 • Siirt

  Siirt Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan il. İl toprakları; 38°15’ ve 37°45’ kuzey enlemleriyle 42°54’ ve 41°32’ doğu boylamları
 • Ak Hun İmparatorluğu

  Ak Hun İmparatorluğu (Bizans kaynaklarında Eftalit, Çin kaynaklarında Ak Hiung-nu, Hint kaynaklarında ise Sveta-Hūna olarak geçer), dördünc
 • Timur İmparatorluğu

  Büyük Timur İmparatorluğu, 1370 ile 1507 yılları arasında hüküm süren, sınırları Orta Asya'dan İzmir'e uzanmış olan, İtil Türk devle
 • Sabar Devleti

  Sibir Hanlığı (Tatarca: Себер ханлыгы / Seber xanlığı, Себер йорты / Seber yortı), Cengiz Han'ın oğlu Cuci'nin ulusuna
 • Karakoyunlular

  Karakoyunlu (Türkmence: Qaraqoyunlu; Farsça: قرة قویونلي)Başkenti Erciş olan bu Türk
 • Kervansaray (turizm)

  Eskiden ana ticaret yolları üzerinde,kervanların konaklamalı için yapılan büyük hanlar.İslam ülkelerine özgü bir yapı biçimi ol
 • Tokat tarihi eserler ve turistik yerler

  Verimli ovalar ve önemli yollar üzerinde olan Tokat ili târihî ve turistik eserleri bakımından zengin bir ilimizdir. Başlıca târihî eserleri
 • Kayseri ilçeleri

  Kayseri’nin on altı ilçesi vardır. Bunlardan ikisi il merkezini meydana getirir.
 • Sultan Birinci Ahmed

  Sultan Birinci Ahmed 18 Nisan 1590 günü Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Çok mükemmel bir tahsil gö
 • Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden en küçük olanı.Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneyin