Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Şirzad

Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli III. Mesut, Şubat-Mart 1115'te 54 yaşında öldü ve yerine oğlu Şirzad geçti. Kısa bir süre tahtta kalan Şirzad, kardeşi Arslanşah tarafından tahttan uzaklaştırıldı ve öldürüldü. ==Kaynakça== *Bosworth, Clifford Edmund (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3 *Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4. ===Dipnotlar===

Dış bağlantılar

* History of Iran: Ghaznavid Dynasty

Yanıtlar