şirzad

Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı. Gazneli III. Mesut, Şubat-Mart 1115'te 54 yaşında öldü ve yerine oğlu Şirzad geçti. Kısa bir süre tahtta kalan Şirzad, kardeşi Arslanşah tarafından tahttan uzaklaştırıldı ve öldürüldü. Kaynakça *Bosworth, Clifford Edmund (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3 *Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4.

Dipnotlar

Dış bağlantılar

* History of Iran: Ghaznavid Dynasty

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

şirzad ilgili konular

 • Gazneliler

  Gazneliler (969-1187) Türkler'in tarih boyunca yayıldıkları ve devletler kurdukları ülkelerden birisi de Afganistan'dır. Türkler bu bölgede M
 • şirzad

  Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Gazneli Devleti

  Gazneliler (969-1187) Türkler'in tarih boyunca yayıldıkları ve devletler kurdukları ülkelerden birisi de Afganistan'dır. Türkler bu bölgede M
 • Arslanşah

  Arslanşah (ö. 1118), 1115-1117 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Behramşah

  Behramşah (ö. 1157), 1117-1157 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • Emirül ümeralık

  Emîrülümeralık görevi ilk defa halife Radi Billah tarafından hicri 324 tarihinde kurulan bir müessese olub ilk emirü'l-ümerâ Türk asıllı
 • Gazneli III. Mesut

  Gazneli III. Mesut (ö. 1115), 1099-1115 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.
 • When the Music Dies

  "When the Music Dies" (Türkçe: ''Müzik ölürken''), Sebine Babayeva'nın 2012 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Azerbaycan adına söylediği İ