şit

Şit, Kuran'da ismi geçmeyen peygamberlerden biridir. Âdem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Yahudi, Hristiyan ve İslam inancına göre Âdem peygamberin üçüncü oğludur. Kabil'in Habil'i öldürmesinden 5 yıl sonra doğmuştur. Diğer kardeşlerinin aksine Şit ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şis'tir. Şis, İbranice Allah'ın hibesi anlamına gelmektedir. Şit'e Tanrı tarafından 50 suhuf (küçük kitap) verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir

Şit, Kuran'da ismi geçmeyen peygamberlerden biridir. Âdem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Yahudi, Hristiyan ve İslam inancına göre Âdem peygamberin üçüncü oğludur. Kabil'in Habil'i öldürmesinden 5 yıl sonra doğmuştur. Diğer kardeşlerinin aksine Şit ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şis'tir. Şis, İbranice Allah'ın hibesi anlamına gelmektedir. Şit'e Tanrı tarafından 50 suhuf (küçük kitap) verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir kısmı Şit peygambere verilen bu suhuflara karşı çıkmıştır. İncil'de Adem'in 130 yaşındayken Şit'in babası olduğu, Şit'in de Enoş'un babası olduğu bilgisi geçmektedir. İslam inancına göre Şit'in yaşamı Mekke ve çevresinde geçmiştir. İslam inancında Habil'in çocuğu olmadığı ve Kabil'inkiler de Nuh tufanında kaybolduğu için İnsanoğlunun soyunun Şit'ten türediğine inanılır. Yine İslam inancında Şit'in Kabe'yi inşa eden ve sakalı çıkan ilk insan olduğu, 912 yıl yaşadığı ve Mekke'de Ebu Kubeys dağında bir mağarada babasıyla birlikte gömülü olduğu Şit'e ilişikin inanılan bilgiler arasındadır. Ayrıca bakınız * Âdem * Havva * Kabil ve Habil * Lilith

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

şit


1 .
Köpek.
2 .
hakaret yollu Değersiz, terbiyesiz kimse:
"Babaları da zaten itin biri."- H. Taner.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

şit ilgili konular

 • Webmaster

  Webmaster web sitesi yapan kişidir. İngilizcedeki ``master`` kelimesi bu terimde ``uzman`` anlamında kullanılmaktadır. Maddi kazanç için değil
 • Arı

  Arı Familyası: Arıgiller (Apidae). Yaşadığı yerler: Dünyanın çiçekli alanları. Özellikleri: 15-25 mm boyunda. Vücut genellikle çok tüy
 • Genleşme katsayısı

  Genleşme katsayısı, bir maddenin ısı etkisiyle genleştiği miktarın belirlenmesi için kullanılan katsayıdır. Birim hacimdeki bir maddenin b
 • Windows

  Windows, kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, programları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden girdi yazma zor
 • Enantiomer

  Kimyada enantiyomerler (Yunanca ἐνάντιος, karşı, ve μέρος, parça veya kısım) bir insanın sağ ve sol ellerinin aynı fakat zıt ol
 • Bağırsak

  Bağırsak, gastrointestinal kanalın mide ile anüs arasındaki kısmıdır ve insanlarda ve diğer memelilerde iki ana kısımdan oluşur: ince bağ
 • Bakışım

  Fizikte bakışım, fizik sistemi betimleyen temel değişmezlik'lerle ilgilidir. Fiziksel sistem matematik modeller kullanılarak betimlenir ve model
 • Proton

  Atomların çekirdeğini meydana getiren iki temel tânecikten biri. Çekirdeği meydana getiren diğer tânecik nötron olup, elektrik yükü yoktur.
 • Aşınma

  Aşınma (İngilizce; ''wear'', Almanca, ''verschleiíŸ''), biribirine temas eden ve birbirine göre izafi hareket yapan cisimlerden sürtünme etkis
 • Ayna

  Alm. Spiegel (m), Fr. Miroir, İng. Mirror. Işığın % 100’e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzey. Metal yüzeylerin par