Şit, Kuran'da ismi geçmeyen peygamberlerden biridir. Âdem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Yahudi, Hristiyan ve İslam inancına göre Âdem peygamberin üçüncü oğludur. Kabil'in Habil'i öldürmesinden 5 yıl sonra doğmuştur. Diğer kardeşlerinin aksine Şit ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şis'tir. Şis, İbranice Allah'ın hibesi anlamına gelmektedir. Şit'e Tanrı tarafından 50 suhuf (küçük kitap) verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir

Şit

Şit, Kuran'da ismi geçmeyen peygamberlerden biridir. Âdem'den sonra dünyaya gönderilen ikinci, dünyada doğan ilk peygamberdir. Yahudi, Hristiyan ve İslam inancına göre Âdem peygamberin üçüncü oğludur. Kabil'in Habil'i öldürmesinden 5 yıl sonra doğmuştur. Diğer kardeşlerinin aksine Şit ikiz olarak değil, tek başına doğmuştur. Şit'in bir ismi de Şis'tir. Şis, İbranice Allah'ın hibesi anlamına gelmektedir. Şit'e Tanrı tarafından 50 suhuf (küçük kitap) verilmiştir. Kardeşi Kabil'in çocuklarının bir kısmı Şit peygambere verilen bu suhuflara karşı çıkmıştır. İncil'de Adem'in 130 yaşındayken Şit'in babası olduğu, Şit'in de Enoş'un babası olduğu bilgisi geçmektedir. İslam inancına göre Şit'in yaşamı Mekke ve çevresinde geçmiştir. İslam inancında Habil'in çocuğu olmadığı ve Kabil'inkiler de Nuh tufanında kaybolduğu için İnsanoğlunun soyunun Şit'ten türediğine inanılır. Yine İslam inancında Şit'in Kabe'yi inşa eden ve sakalı çıkan ilk insan olduğu, 912 yıl yaşadığı ve Mekke'de Ebu Kubeys dağında bir mağarada babasıyla birlikte gömülü olduğu Şit'e ilişikin inanılan bilgiler arasındadır. == Ayrıca bakınız == * Âdem * Havva * Kabil ve Habil * Lilith

Kaynaklar

Vikipedi

şit


1 .
Köpek.
2 .
hakaret yollu Değersiz, terbiyesiz kimse:
"Babaları da zaten itin biri."- H. Taner.

Yanıtlar