şok dalgası

Türkçe şok dalgası kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. shock wave

şok dalgası

Türkçe şok dalgası kelimelerinin Fransızca karşılığı.
onde de choc

Yanıtlar