Şuayb

Şuayb (``ar``.شعيب) (``ib`` Yitro: יִתְרוֹ) Kuran ve Tevrat`ta adı geçen bir peygamberdir. Şuayb ismi "Doğru yolu gösteren kişi" anlamına gelir.

Soyu

Şuayb doğrudan İbrahim`in soyundan gelmektedir. Şuayb Allah tarafından Sina dağı`nın doğusunda yaşayan Medyan (Midyan) ve Eyke (Aykah) toplumlarına peygamber olarak gönderilmiştir. Bu topraklarda yaşayan insanlar ağırlıklarda ve ölçülerde sahtekarlıkları ile meşhurlardı. Şuayb onları bu hareketlerinden vazgeçirmek için uyardı fakat onlar dinlemedi ve her iki topluluk da Allah`ın gazabı ile yok edildiler.

Kitab-ı Mukaddes`e GöreŞuayb ayrıca Tevrat`ta önemli bir yere sahiptir. Musa`nın kayınpederidir ve Tevrat`ta geçen "Jethro" (İbranicesi יִתְרוֹ Yitro) ile aynı kişidir.

Tevrat`a göre ahlaki değer yargıları zayıf bir şehir olan Midyan`da Yitro önceleri putperest inanca sahipken daha sonra tek tanrı inancına dönmüştür ve peygamber olmuştur. Peygamber olması ile Midyan şehrindeki putperestlerce dışlanmıştır.

Şuayb yaşadığı süre boyunca damadı Musa`ya her zaman destek olmuş, birçok tavsiyelerde bulunmuş ve Musa`da ona karşı saygıda kusur etmemiş ve tavsiyelerinin çoğuna uymuştur. Tevrat`ta Yitro`ya olan saygı ifadesi olarak Tora`nın 54 alt bölümünden birine Yitro adı verilmiştir.

Yitro`nun kızı olan Tsipora`dan Musa`nın iki oğlu olmuş Musa bunlara Gerşom ve Eliezer adlarını takmıştır.

Musa Firavuna halkını salması gitmeden evel, Karısı ve iki çocuğunu Yitro`ya bırakmıştır. Yitro, kızı ve torunları daha sonra Mısır çıkışında çölde Musa`ya katılmıştır.}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar