ʿabd Allah Ibn-i Meymun

fıtrat

Fıtrat, İslam dininde bir kavram, özellikle tasavvufta önemli bir yer tutar.

Tebük Seferi

Hz. Peygamber'in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam'da toplanan kırkbin kişilik Bizans ordusuna karşı çarpışmak üzere Medine'den Tebük'e kadar sevkettiği en son ve en güçlü askerî hareket.

Muhyiddin İbn Arabi

AbÅ« `Abd Allah Muhammad b. `Ali b. Muhammad b. al-`Arabi al-HātimÄ« al-Tā`Ä« (Arapça:أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن العربي الحاتمي الطائي

Nefsi Levvame

Nefs-i Levvâme; Tasavvuf terimi. Kötülük yaptığında bundan pişman olup af dileyen nefise verilen isimdir.

Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh)

Takî Muhammed (ʿAhmed bin ʿAbd Allâh) ya da Ahmed bin ʿAbd Allâh bin Muhammed et-Takî (Gerçek İsmi: Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Ismāʿīl (أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن إسماعيل) ya da Aḥmad ibn ʿAbd Allāh ibn Muḥammad at-Taqi) (Doğum: 198 Hicrî, Öl...

İslam'da kıyamet

== İslam inancında ==Kıyâmet günü için Kur'anda Saat (6:31, 42:17), Hesap Günü (15:35, 26:82, 38:16, 40:27), Hüküm (Ceza) Günü (74:46), Karar (Ayrım) Günü (44:40) Toplanma Günü (42:7) ve Sur'a üflendiği gün (6:73, 20:101, 23:101, 74:9-10) ifadeleri de geç...

Sebe’îyye

Sebe’îyye; İslâm dinine ilk defa Allah'ın insanlara hulûl ederek insanın ulûhiyeti ilkesini sokan ''"ʿAbd Allâh İbn-i Sebe"'' isimli Yemenli bir Yahudi tarafından Ghulat fikirler üzerine inşâ edilerek kurulmuş olan mezhep. Günümüzde Nusayrî inancında hâki...

Muhammed bin Abdullah (Nefs’üz-Zekiyye)

Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' ( d. Hicrî 100 / M. 718-719 veya Hicrî 92 / M. 711 veya Hicrî 82 / 701 - ö. Hicrî 145 / 6 Aralık M. 762 ) Tam Adı: ''Muhammed ibn Abdullah ibn el-Hasan ibn el-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib'' ya da ''"Muhammed e...