�����Zel G��Relilik

Yel Ata

Yel Ata - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrısı. Cel (Çel, Şil, Cil) Ata da denir. Macarlar Szel Atya (Yel Ata) veya Szel Kraly (Yel Kralı) adı da verirler.

Yel Ana

Yel Ana - Türk, Altay, Tatar ve Macar mitolojilerinde Rüzgar Tanrıça. Cel (Çel, Şil, Cil) Ana da denir. Macarlar Szel Anya (Yel Ana) adı da verirler.

Zen-G

başladı. Asil ve V.Z ile birlikte 2008 yılında Tahribad-ı İsyan grubunu kurmuştur. Bu grup 2020'de dağılmıştır. 2008 yılında; Burak Kaçar, Asil Koç ve Veysi

Ali Günaydın

Ali Günay (d. 1948 Çay, Afyonkarahisar), Türk siyasetçi.

Melanie B

Froude sayısı

Taban eğimiyle akan açık kanal akışlarında akışın bir karakteristiğidir. Fr=v/(yh*g)^0.5Burada;Fr : Froude sayısı (birimsiz)v : Kanaldaki suyun hızı(m/s)yh : Hidrolik derinliği (m) - (akışın kesit alanının akışın yüzey genişliğine oranıdır)g : Yer çekimi...

Tab

Tab, nota okumak yerine geliştirilmiş bir teknik. Genellikle gitar için kullanılır ve çizgiler teli notanın yerine yazılan sayılar da perde sayısını ifade eder.== Tab nasıl okunur ==Tablature (tab) ,gitar için özel bir müzik notasıdır.

Yel İyesi

Yel İyesi - Türk, Tatar ve Altay mitolojisinde Rüzgar Ruhu. Çel (Cel, Şil) İyesi olarak da bilinir. Moğollar Salhın (Halhın) Ezen derler.

Giulio Cesare Vanini

Giulio Cesare Vanini (1585 - 1619) İtalyan, Katolik din adamı ve ateizm kuramcısı.

İspanya'daki yel değirmenleri listesi

İspanya'da en ünlü ve bilinen yel değirmenleri Don Quixote de la Mancha isimli ortaçağ romanı sayesinde yapılmıştır.== Aragon ===== Huesca ===* Fañanás Değirmeni== Endülüs ===== Cádiz ===* Del Duque Değirmeni=== Córdoba ===* Guadalquivir Değirmeni** La Al...