����P����Ler Kral��

SIP

Sosyalist İktidar Partisi, yeni adıyla Türkiye Komünist Partisi. SİP'nin örgütsel tarihi, 1978 yılında Türkiye İşçi Partisi'nde (TİP) yaşanan ayrışma sonrasında ortaya çıkan Sosyalist İktidar grubu ile başlar.

P, p

Benjamin P. Judah

P-sel sayılar

Rasyonel sayıların p-sel norma göre tamamlanmasıyla elde edilirler, p-sel sayılar kümesi (aynı zamanda cisimi de) geleneksel olarak \mathbbQ_p işaretiyle gösterilir. Her p-sel sayı z\in\mathbbQ_p, z=\sum_i=k^\infty a_i p^i şeklinde, a_i...

P eşittir NP

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, türkçe karşılıkları "polinom" ve "belirleyici olmayan polinom"dur. "P eşittir NP?" ise Hesaplama Teorisi'nin en temel ve meşhur problemidir.Hesaplama teorisinde,...

İp teorisi

Sicim kuramı, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teori. "Sicim" adı, klasik yaklaşımda "sıfır boyutlu noktalar" şeklinde tarif edilen atomaltı parçacıkların, aslında "bir boyutlu ve ipliksi varlık...

Harp Filosu Komutanlığı

Mızrak (P-332) TCG Tufan (P-333) TCG Meltem (P-334) TCG İmbat (P-335) TCG Zıpkın (P-336) TCG Atak (P-337) TCG Bora (P-338) TCG Yıldız (P-348) TCG Karayel

Tümleme (mantık)

Mantıkta, tümleme ya da değilleme verilen bir P {\displaystyle P} önermesini " P {\displaystyle P} değil" ( ¬ P {\displaystyle \neg P} ) önermesine dönüştüren