��. Osman

Yervant Osgan

Yervant Osgan (1855-1914) Avrupa`da heykel eğitimi gören ilk Osmanlı vatandaşıdır.Hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Fransa ve İtalya`da eğitim gördüğü bilinmektedir. Sanayi-i Nefise`nin İlk atölye eğitmenlerindendir.

Akile (Rukiyye) Hanım

Akile (Rukiyye) Hanım(d.1607-ö.?) II. Osman'ın eşi Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır.

Üçüncü Osman

III. Osman (Osmanlıca: Osmân-ı Salis) (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir.

İkinci Osman

Hazret-i Osman

Ertuğrul Osman Osmanoğlu

Devletli Necabetli Osman Ertuğrul (d. 18 Ağustos 1912, Nişantaşı , İstanbul- ö.

Osgan Efendi

Oskan Efendi ya da Yervant Osgan (1855-1914) Osmanlı sanatçı ve müzecisi.

Zeynep Tarzi

Prenses Zeynep Tarzi Osmanoğullarından Ertuğrul Osman Osmanoğlu`nun (Ertuğrul V. Osman) eşidir. Babası Afgan Kraliyet Ailesinden Prens Abdulfettah Tarzi, annesi Dr. Pakize Tarzi`dir.

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

odman

Odman – Türk ve Altay halk kültüründe Küçük Oğul anlamına gelir. Otman, Otoman veya Utman olarak da söylenir. Ocağın, ev ateşinin devamlılığını sağlayan, evde kalan çocuk. Masallardaki daima başarılı olan Küçük Oğul figürüdür. Türk kültüründe büyük kardeş...