��Ablon Meta Programlama

ISO 639:p

Şablon Meta Programlama

TMP “Şablon Meta Programlama”nın İngilizce çevirisinin kısaltmasıdır. C++ Meta programlama kendini veya başka programları değiştiren veya yaratan programlar yazmaktır. Şablon meta programlar derleyici tarafından derleme zamanında çalış...

TMP

TMP “Şablon Meta Programlama”nın İngilizce çevirisinin kısaltmasıdır. C++ Meta programlama kendini veya başka programları değiştiren veya yaratan programlar yazmaktır.

Metaroth

Metaroth Türk Metal topluluğu. Metaroth Bursa'da kuruldu.

zeplin

Hafif bir gazla doldurularak havada askıda kalma özelliği kazandırılmış, idare edilebilir balonlu hava gemisi. Zeplini balondan ayıran en büyük özellik tahrik ve dümen sistemidir (Bkz. Balon). Zeplin’de gaz olarak Helyum kullanılır.

meta

Meta, Karl Marx'ın kapsamlı çalışması olan Kapital'in başlangıcını oluşturan konudur. Burada açıkca metadan, "toplumun en temel hücresi" olarak sözedildiği görülür ve bu durum Marx'ın tahlillerine buradan başlamasının sebebidir.

Pro-feminizm

Pro-feminizm, (Feminist Erkekler) herhangi bir feminist hareketin bir üyesi olmayı ima etmeksizin feminizmin hedeflerini desteklemeyi işaret etmektedir.

Flex Wheeler

Ken Wheeler (Flex) (23 Ağustos 1965, Fresno, ABD'de), Amerikan bir vücutçudur.

FileMaker

FileMaker Pro, FileMaker firması tarafından geliştirilmiş, Macintosh ve Windows platformlarında çalışabilen bir veritabanı programıdır. 1980`lerde Macintosh için geliştirilmiş olan az sayıdaki veritabanı programından biridir.

cetvel

Cetvel,   Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik ve liste, çizelge anlamlarına gelmektedir.