��Ah Sultan Camii

Çorum Ulu Camii

Çorum Ulu Camii, Murad-i Rabi Ulu Camii, Sultan Alâeddin Camii ya da Câmi-i Kebîr, Çorum ilinde yer alan cami. Kitabesi bulunmayan caminin Selçuklu Sultanı

Vakıflar Halı Kilim Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü çok zengin halı ve kilim koleksiyonuna sahiptir. Bunların seçilmiş bir kısmı sergilenmektedir. Sultan Ahmet Camii, Sultan Mahfili yanındaki bölümlerde halılar, cami altındaki tonozlu galerilerde de kilimler va...

Haseki Camii (anlam ayrımı)

Haseki Camii, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Çinili Camii

Haseki Camii (anlam ayrım)

Haseki Camii, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

İkinci Bayezid Camii

II. Bayezid Camii, Edirne’de II. Bayezid Külliyesi içinde yer alan anıtsal camidir.

İstanbul tarihi eserler ve turistik bilgiler

İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazıları şunlardır:

Emir Sultan Camii

Emir Sultan Camii, Bursa'da, Yıldırım Bayezid'ın kızı Hundi Fatma Hatun tarafından kocası Emir Sultan adına, muhtemelen Çelebi Sultan Mehmed'in hükümdarlığı sırasında (1366 - 1429) inşa ettirilmiştir. Bursa'nın en önemli mimari yapılarından olan Emir Sult...

Sultan Ahmet Camii

Erzurum Bakırcı Camii

Erzurum Bakırcı Camii