��Ahin Beygu

Şahin Beygu

Şahin Beygu (d. 1960) Türk yayıncıdır. Metis Yayınları, Kıyı Yayınları ve Kesit Yayınları`nın kurucu ortağı, Yapı Kredi Yayıları`nın yöneticisi olarak yüzlerce kitap yayınlamıştır.

Kesit Yayınları

Kesit Yayınları 1998`de Turhan Ilgaz, Hülya Tufan, Şahin Beygu tarafından kurulmuş yayınevidir.

Ayin Dekalogu

Ayin Dekalogu (veya Ayinsel Dekalog, Küçük Ahit kodu) [http://incil.info/kitap/Yaratilis/5#%2Fkitap%2FMisirdan%2BCikis%2F34 Çıkış 34:11-26]'da verilen emirlerin listesidir. Johann Wolfgang von Goethe'nin teklifini benimseyen yüksek eleştiri ekolünden din...

Ahit Kodu

Ahit Kodu veya Ahit Kitabı, Çıkış 20:19 - 23:33 arasında görünen metine akademisyenler tarafından verilen isimdir. Tevratsal açıdan, bu metin Sina Dağı'nda Tanrı tarafından Musa'ya verilen ikinci kanun kodlarıdır. Bu yasal metin küçük olmasına rağmen Tevr...

Eski ahit

Hıristiyanlıkta Eski Antlaşma veya Eski Ahit olarak adlandırılan dini kitap. Hristiyanlarca kutsal sayılan kitap, Museviler'in Tanah isimli kutsal kitabıyla büyük oranda aynıdır.

Küçük Ahit Kodu

Kıyı Yayınları

1986'da, Metis Yayınları'nın ortaklarından Şahin Beygu'nun kurduğu bağımsız kitap yayıncısı. Çeşitli türde kitapların yanısıra Hokka dergisini de çıkardı.

Metis Yayınları

Metis Yayınları Müge Gürsoy, Semih Sökmen, Şahin Beygu, Reha Erdem, Cüneyt Vardar tarafından 1981'de kurulan kitap ve dergi yayınevidir. Bu ilk ekipte yer alanların bir kısmı daha sonra mesleklerine ve diğer ilgilerine yöneldiler.

Hokka Dergisi

Hokka, ilk sayısı Kasım 1989'da yayınlanan "mürekkep bağımlıları için küçük damlalardan mürekkep aylık dergi". Yayıncısı Kıyı Yayınları, yayına hazırlayanları Hamdi Koç, Mario Levi, Güzin Özkan, Tevfik Turan, Halil Turhanlı, Şahin Beygu, Erdem Bagatur idi...

Ömer Beygua