��Ahinler (Alt Familya)

Ahiler (Anlam Ayrımı)

Amin (kimya)

Aminler, amonyaktaki bir veya daha fazla hidrojen atomunun organik radikaller ile değiştirilmesi yöntemiyle türetilmiş organik bileşikler ve fonksiyonel gruplardır. Yapısal olarak aminler amonyağa benzerler, ama bir veya daha fazla hidrojen atomu, alkil v...

Malezya Süper Ligi

Malezya Süper Ligi Malezya futbol liglerinin en üst seviyesidir. Lig 2004 yılında kurulmuştur.

Do Majör

Amit

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

amin

Amin sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Sol Majör

Aminler

Psikiyatristlerin ilgilendikleri başlıca aminler katekolaminler (bkz.) [dopamin (bkz.), noradrenalin (bkz.

Amid

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

2005-06 Premier League