��Alt��Mar,Fatsa

ipotek

Tutu, ipotek veya rehin bir alacağa karşı güvence oluşturan mal anlamına gelen iktisadi terim. Bir taşınmaz rehni çeşidi olarak ipotek, “ halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı” güvence...

Üst ve alt sınır

üst sınırı, ''S'''nin her elemanına eşit ya da ondan büyük olan ''P'' elemanı, alt sınır ise ''S'''nin her elemanına eşit ya da ondan küçük olan ''P'' elemanı olarak tanımlanmaktadır. Üst sınırı olan bir küme üstten sınırlı, alt sınırı olan bir küme de al...

F Değeri

F Değeri, F harfi Diyafram'ı ifade etmektedir. Diyafram ise fotoğraf makinalarında yer alan merceklere düşen ışık miktarını ve ışığın düşme süresini belirleyen önemli bir unsurdur. F değeri ise, diyaframın açıklık oranını belirtmektedir. F değeri ne kadar...

fidye

Fidye Alm. Lösegeld (n), Fr. Rançon (f), İng. Ransom. Kurtuluş bedeli. Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen bir beladan kurtulmak karşılığında verilen para, mal vs. Ticaret hukukunda: Bir geminin düşman veya korsanlar tarafından durdurulması halin...

Füzyon (hukuk)

FÜZYON; Alm. Verschmelzung (f), Zusammenschluss (m), Vereinigung (f), Fr. Fusion, réunion (f), İng.

Amme Davası

AMME DAVASI Alm. Öffentliche Klage (f), Fr. Poursite de La republiquge, İng. Public prosecution. Suç işlediği sanılan kişinin (sanığın, maznunun) ceza yargı makamları önünde kovuşturulmasını saglamak üzere amme (Kamu) adına Cumhuriyet savcısının açtığı da...

asimptot

ASİMPTOT Alm. Asymptote (f), Fr. Asymptote (f), İng. Asymptote. Matematikte bir fonksiyonun eğrisine yaklaşan, fakat eğriyi kesmeyen doğru. Bir eğrinin asimptotu o eğrinin sonsuz uzaklıktaki bir noktasına ait teğetidir.

Meksika yıldızı

Meksika yıldızı (Calothorax lucifer), kuşlar (Aves) sınıfının karinalılar (Carinatae) bölümünün gökkuzgunumsular (Coraciiformes) takımının sağanlar (Apodiformes, Cypseli) alt takımından kolibrigiller (Trochilidae) familyasının Trochilinae alt familyasına...

haciz

Haciz Alm. Pfändung (f), Fr. Saise-arrêt (f), İng. Distraint, sequestration. Borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir) ve gayrimenkul (taşınmaz) mallarına, alacaklının talebi üzerine adli ve idari makamlarca el konulması. İhtiyati haciz: Vadesi g...

ızgara

Izgara Alm. Grill, Gitter (n); Ofenrost (m), Fr. gril (m); grille (f), İng. gridiron; grating. Maden veya ağaç çubukların aralıklı olarak sıralanması ile meydana getirilen parmaklık veya kafes şeklindeki alet. Çeşitli işlerde kullanıldığı için büyüklük...