��Amgiller

Amil

AMİL Alm. Steuereinnehmer, [im isl. staat] Fr. Percepteur (m.), İng. Collector of revenues. Herhangi bir bölgede zekat, haraç, öşr ve ganimetlerin tahsili (toplanması) için İslam devleti tarafından vazifelendirilen ve yerine göre dinin emirlerini öğreten...

Pinaceae

Çamgiller (Pinaceae), iğne yapraklılar (Pinales) takımından bazen çalı formunda kozalaklı ağaç türlerini içeren bitki familyası. Familya üyeleri bir evcikli herdem yeşil ve yaprak döken türleri içerir.

Equidae

Equidae, at ve benzeri hayvanları içeren, Tek toynaklılartakımına ait bir ailedir.

Amid

Kimyada amit sözcüğü iki anlama sahiptir: - Birinci anlamıyla amit, bir azot atomuna (N) bağlı bir karbonil grubu bulunduran bir organik fonksiyonel grup, veya bu gruba sahip bir bileşiktir. - İkinci anlamıyla amit, bir azot anyonudur.

familya

Ortak özellikleri aynı olan yakın cinslerin topluluğuna aile (familya) denir.

Amin (kimya)

Aminler, amonyaktaki bir veya daha fazla hidrojen atomunun organik radikaller ile değiştirilmesi yöntemiyle türetilmiş organik bileşikler ve fonksiyonel gruplardır. Yapısal olarak aminler amonyağa benzerler, ama bir veya daha fazla hidrojen atomu, alkil v...

Kıbrıs sediri

Kıbrıs sediri (Cedrus brevifolia), çamgiller (Pinaceae) familyasından doğal olarak Kıbrıs'da yetişen bir sedir türü.

Büyük Antiller

Büyük Antiller, Karayip denizinde Küçük Antiller ile birlikte Batı Hint Adaları'nı oluşturan adalar topluluğudurlar.

amin

Amin sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Melez

Hibrid veya Melez aşağıdaki anlamlara gelebilir