��Ark Sorunu

Sorun Sorunu

Habeşistan Sorunu

Habeşistan Sorunu (Etiyopya Sorunu), 1935 Faşist İtalya'nın yeni sömürgeler elde etmek üzere uyguladığı emperyalist politikanın sonucu olarak Habeşistan'a yönelik saldırgan politikası. Ocak 1935'de Habeşistan, Milletler Cemiyeti'ne resmen başvurarak so...

Musul sorunu

Musul sorunu, I. Dünya Savaşı galip devletlerinden biri olan ve o dönemin en güçlü devletlerinden sayılan İngiltere'nin, emperyalist politikasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştı. Türk Kurtuluş Savaşı büyük ölçüde Yunanlılarla yapılmasına rağmen, her za...

Bilimin kaynağı

(Os. Menşei ilim, Fr. L'Origine de la science) İdealist felsefede ortaya atılan bilimin nereden geldiği sorunu... Buna Alman felsefesinde bilgi sorunu (Al. Erkenntnisproblem) da denir. Bu sorun, ilkin, antikçağ Yunan felsefesinde ortaya atılmıştır.

ISO 639:a

Etabli Sorunu

<b>Etabli Sorunu</b>, Türkiye ve Yunanistan arasındaki nüfus değişimini düzenleyen, <b>Türk ve Yunan Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme’nin nasıl uygulanacağına ilişkin</b>, 1923 yılında Türk ve Yunan hükûmetleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlığa ver...

Aydaki İlk İnsanlar

olanakla?&quot; sorusu ortaya atılırken, Wells'te Ay yolculuğunun teknik sorunu baştan savma bir biçimde geçiştirilir. Çünkü Wells'in derdi, teknolojik olanakların

Sosyal Girişim Derneği

Sosyal Girişim Derneği (SOGİDER), merkezi Diyarbakır'da bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, toplumsal sorunların çözümünü tamamen devlete ya da özel sektöre havale etmektense, önce sorunun nereden kaynaklandığını araştırmak, mevcut durumun anali...

Gelmiş geçmiş en zor mantık bulmacası

''L'indovinello più difficile del mondo'' (Gelmiş geçmiş en zor mantık bulmacası), Raymond Smullyan'dan esinlenilmiş ve İtalya'nın başlıca gazetelerinden ''La Repubblicada yer almış şu mantık bulmacasına ABD'li filozof ve mantıkçı George Boolos tarafından...

Su sorunu

Dünya üzerindeki mevcut tatlı su kaynaklarının ihtiyaçları karşılayamayacak hale gelmesi üzerine tatlı su kaynaklarını (akarsular) paylaşan devletler arasında yaşanan soruna “su sorunu” denir. Genellikle iki veya daha fazla devletin topraklarından geçen a...