��Arpma Kural��

Çarpma kuralı

Çarpma kuralı iki veya daha fazla fonksiyonun çarpımının türevinin hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Kuralı Gottfried Leibniz türettiği için bu kural Leibniz kuralı olarak da geçer. Kuralın matematiksel ifadesi ``f`` ve ``g`` sırasıyla ``f(x)`` ve...

Ahde Vefa

Alm. Pacta sunt servanda, Fr. Pacta sunt servanda, İng. Pacta sunt servanta. Devletlerin katıldıkları milletlerarası antlaşmalara uyma mecburiyetinde olduklarını ifade eden hukuk kuralı. Bu antlaşmaya Latincede “Pacta Sunt Servanda” adı verilir. İç hukukt...

Konfüçyüs ve Eski Yunan

Konfüçyüsçü düşünce ile eski Yunan'da, M.Ö. 6.-5. yüzyıllarda ortaya çıkan Sokrates öncesi filozoflarının kimi düşüncesi' arasında büyük benzerlikler vardır. Bu filozoflardan Anaximenes (M.Ö. 585-528) insan ruhu ile doğanın, bir bütün olarak, tek bir orta...

Elli hamle kuralı

Elli hamle kuralı bir satranç oyununda art arda gelen 50 hamle boyunca herhangi bir taşın alınmadığı ya da bir piyonun oynanmadığı durumlarda oyunun beraberlikle sonuçlanabilmesini sağlar. Böyle bir kuralın uygulanma amacı kazanma olanağı bulunmayan bir o...

tam sayı kuralı

Bölme kuralı

Bölme kuralı, yüksek matematikte diğer iki işlevin bölümü şeklinde olan bir işlev in türevinin hesaplanmasında kullanılır.

Hakia

Hakia'nın hedefi kullanıcılarına hızlı, verimli ve kapsamlı bir arama hizmeti sunmak. Elbette bu iddiaların hiçbiri yeni değil. Hatta bunlar geleneksel arama motorlarının en geleneksel sloganları. Hakia'nın bu unsurlarla hizmet verirken benzerlerinden far...

ünlü uyumu

Küçük ünlü uyumu

Arnauld Paradoksu

Arnauld Paradoksu:Herkes bilir ki;(Büyük Sayı / Küçük Sayı) ¹ (Küçük Sayı / Büyük Sayı) dır. (5 / 2) ¹ (2 / 5) gibiAncak negatif sayılar bu kuralı bozar:(3 / -3) = (-3 / 3)Ayrıca;(Büyük Sayı / Küçük Sayı) > 1 dir. (4 / 3) > 1 gibiYine negatif sayılar için...

Kur'an-ı Kerim

Kuran, KURAN: İslam’ın kutsal kitabıdır. Arapça bir sözcük olan “kuran”, okumak, ezbere okumak, bir araya getirmek anlamına gelir. Arapça olan ve 114 surede toplanmış 6200’ün üstünde ayetten oluşan Kuran, Hz. Muhammed’e peygamberliğin verildiği 610’dan 63...