��Ehir Devlet

Devlet (anlam ayrımı)

Devlet şu anlamlara gelebilir:

Felsefi açıdan devlet

Toplumu yöneten kurallar ve yasalar yaratma otoritesine sahip bir ayrı bir kurumlar kü­mesi. Demokrasilerde hükümetlerin gelip gittikleri dikkate alınırsa, salt hükümete eşdeğer olmadığı gibi, iktisat, okullar, toplum örgütleri benzeri örgütlü ve sürekli...

Şehir Kethüdası

Şehir Kethüdası, Osmanlı döneminde şehirlerde oturan halkın, merkezî ve yerel idare ile olan ilişkilerini düzenleyen ve devlete karşı halkı temsil etmek üzere, her mahallenin başında bulunan kethüdâ ve bütün mahalle kethüdâlarının üzerinde deki kethüdaya...

Şehir-devlet

büyükelçi

Büyükelçi, eski adıyla sefir-i kebir, bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi olan diplomattır. Büyükelçiler, görevli bulundukları ülkede, vatandaşı oldukları ülkenin Devlet Başkanını temsil eder.

Şehir devlet

Şehir devleti bir bölgenin yalnızca bir şehrin hâkimiyeti altında olmasıdır. Şehir devletleri genellikle daha büyük bir kültürel bölgenin parçasıydılar.

Zeyneddin Şaban

Zeyneddin Şaban tam ismiyle Malik Eşref Zeyneddin Şaban bin Hasan (d. yak. 1351 - ö. ?) Sultan Ebu Maali Hasan'in oğlu ve Sultan Kalavun'un torunu olup 1363'de bir devlet darbesiniyle tahttan indirilen amcası Selahaddin Muhammed yerine yaklaşık 12 yaşınd...

Osmanlı'da kölelik

Kölelik kurumunun mevcudiyetiyle birlikte, müslüman Türklerde Batı toplumlarına benzer, sınıf ayrımına dayalı bir toplum yapısından söz etmek mümkün değildir. Köle vardı, fakat Osmanlı topraklarından alınamazdı. Kölelik devamlılık arz eden bir nitelik taş...

Medine Şehir Devleti

Kurucu devlet

Kurucu devlet, egemen devletin bir parçası olan devlettir. Bu devletin hükümeti bir tür yerel yönetimdir. Bir egemen devletle ilişkili devlet, koşullara