��Ehzade Selim

Selimiye Hatun

Selimiye Sultan(1530-1596)II. Selim'in gözdesi Şehzade Abdullah(II.Selim'in Oğlu)'ın ve Gevherhan Sultan'ın annesidir.

Şehzade Musa

Şehzade Musa, I. Selim'in Ayşe Hafsa Sultan'dan olma oğludur. 10 yaşına basmadan salgın hastalık sonucu vefat etmiştir.

Selimiye Sultan

Selimiye Sultan (1530-1596) Osmanlı padişahı II. Selim'in ikinci eşidir. 1545 yılında II. Selim'in haremine girip Şehzade Abdullah(II. Selim'in oğlu) ve hemen ardından Gevherhan Sultan'ı dünyaya getirmiştir.

Şehzade Ahmet

Şehzade Ahmet II. Bayezid`in büyük oğlu. Velihaht şehzade olan Ahmet kardeşi Şehzade Selim`in çalışmaları ile ordunun Selim istemesi ile babasının Şehzade Selim`i başa geçirmesi neticesine Konya`da padişahlığını ilan etmiş. Sonradan Yavuz Sultan Selim tar...

Mahidevran Sultan

'''Mahidevran Sultan''' ya da '''Mahidevran Gülbahar Sultan''' (ö. 1580) Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşlerinden biridir.

Hadim Ali Paşa

Hadim Ali Paşa (sonradan "Şehit Hadim Ali Paşa" şeklinde anılmıştır) II. Beyazıt saltanatında 1501-1503 ve 1509-1511 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Şehzade Selim (Yavuz Sultan Selim), Şehzade Korkut ve şehzade Ahmed'in taht k...

Nurbanu Sultan

Nurbanu Sultan (1525-1587) Osmanlı padişahı III. Murat'ın annesi, Valide Sultan ve II. Selim'in eşidir. 1520lerde henüz 10 yaşlarında bile değilken Osmanlı korsanları tarafından kaçırılmış ve İstanbul'da dönemin en ünlü ticaret merkezi olan Peradaki köle...

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe (oyun)

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe, Orhan Asena'nın yazdığı bir tiyatro oyunudur. Yazarın ''Taht ve Baht Dörtlemesi'' (ya da ''Kanuní Sultan Süleyman Dörtlemesi'') adını verdiği dört oyunun üçüncüsüdür. Oyunda Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Bayezid ve Seli...

Korkud Çelebi

Korkud Çelebi (1470 - .... ) Korkud Çelebi 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid'dir. Yavuz Sultan Selim'in ağabeyidir. Dedesi Fatih Sultan Mehmed'in yanında sarayda eğitim gördü ve Arapça, Farsça gibi dilleri öğrendi. Fatih Su...

Korkud Çeleb

Korkud Çelebi 1470 yılında Amasya'da doğdu. Babası Sultan İkinci Bayezid'dir. Yavuz Sultan Selim'in ağabeyidir.