��Elebi Mehmed

Osmanlı başdefterdarları listesi

Başdeftardar 14. yy ile 19. yy arasinda Osmanlı Devleti'nin en yüksek maliye görevlisi idi. Fatih'in kanunnamesine göre bașdefterdar padișahın malının vekili ve veziri-azam da nazırı idi. Devlet hazinesinin açılıp kapanmasi başdefterdar bulunmasıyla yapıl...

Karamanlı Nizamî

Konya'lı Nizamî, (''Neẓāmi Qunavi''), ayrıca Karamanlı Nizamî (''Neẓāmi Qaramāni'') (ö. 1469-73?) olarak da bilinen Farsça, Arapça ve Türkçe şairidir. Yaşamı ile ilgili çok az bilgi vardır. O, Karamanoğulları Beyliği döneminde, muhtemelen 1435 ve 1440 ara...

1. Mehmet Çelebi

Sultan Mehmet Çelebi

Sultan Memed Çelebi

Mehmet (anlam ayrımı)

=== Osmanlı padişahları ===* I. Mehmed (Çelebi), 5. Osmanlı padişahı* II.

Çelebi Sultan

Çelebi Sultan, Osmanlı Devleti`nde şehzadelerden sancak ve vilayetlerde valilik edenleri hakkında kullanılan ünvan. I. Mehmet padişah olduktan sonra da bu ünvanı kullanmış, tarihe Çelebi Sultan Mehmed olarak geçmiştir.

Orhan Çelebi

Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan, beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan Emir Süleyman'ın (Çelebi Süleyman) torunu. Emir Süleyman Fetret Devri padişahlarındandı ve iktidar mücadelesini kardeşlerine kaybetmişti. Orhan Çelebi bu...

Şükrullâh

Şükrullâh, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı tarihcisi. ''Behcetü't Tevârih'' adlı tarih kitabının yazarı olarak ün yapmıştır.