��Eyh Adi

ISO 639:e

Şeyh Adi

İslam

Myriam Fares

'''Myriam Fares'''; İlk ve ikinci albümlerin adını taşıyan bir parfüm reklamı çekti. Ayrıca VodoFone, Sunsilk (şampuan) ve Freshlook (lens) için kameralar karşısına geçti.

Şeyh Bedreddin

Edirne yakınlarında, bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Simavna kasabasında doğmuştur. Babası Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykavus'un torunu olduğu söylenen Abdülaziz'in oğlu İsrail, annesi ise Rum asıllı bir hristiyan iken müslüman olan Melek Hat...

Şeyh Hamdullah

İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah Amasya’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler 1426-1429 olabileceğini kaydetmektedirler.Hamdullah Çelebi, dini ilimleri ve edebi bilgileri devrin...

Şeyh Bedrettin

Edirne civarındaki Simavna'da doğan Şeyh Bedrettin Bursa, Konya, Kahire gibi devrin en büyük ilim ve kültür merkezlerinde eğitim gördü.Şeyh Bedrettin; Torlak Kemal ve Börklüce Mustafa gibi yakın arkadaşlarıyla birlikte İznik'te kurdukları, İslam dinine ay...

Şeyh Galip

Şeyh Galib 1757 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mustafa Reşid Efendi, annesi Emine Hatun'dur. Kuvvetli bir tasavvuf eğitimi içinde yetişen babası, Mevleviliğe ve Melamiliğe bağlı şiirle de uğraşan, kültürlü bir kişiydi. Şeyh Galib'in dedesi Mehmed Efend...

Şeyh Cüneyt

Şeyh Cüneyt, Safevi Tarikatı`nı devlet yapmak isteyen ilk Şeyh. 10000 kişilik bir türkmen ordusuyla Şiranlılar`ın üzerine yürümüş ve yapılan savaşta ölmüştür. Savaşa gitmeden önce amcası Şeyh Cafer`le görüşmüş ve tarikatı O`na emanet etmiştir. Kendisi sav...

Şeyh Şamil

İmam Şamil, (1797 - Şubat 1871), Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi. Kafkas Savaşı'nda Anti-Rus direnişin lideri ve Dağıstan'la Çeçenya'nın 3. imamı (1834-1859). Şeyh Şamil olarak da anılır.

Şeyh Mehmed Camii

Şeyh Mehmed Camii aşağıdaki anlamlarda kullanılabilir: