��I��Ek (Anlam Ayr��M��)

Çan Kay Şek

Çan Kay Şek (Ekim 31, 1887 – Nisan 5, 1975), Çin'de Sun Yat-sen'in 1925 yılındaki ölümünden sonra Çin Nasyonal Partisi'nin (Kuomintang) (ÇNP) başına geçen askeri ve politik bir liderdir. Kuzey Seferin'de kumandan olarak Çin'i mahalli diktatörlere karşı bi...

Ek değerli pul

Ek değerli pul PTT tarafından yılda iki defa çıkarılan ve ek gelirleri Kızılay Derneği ile Çocuk Esirgeme Kurumuna verilen pullara verilen addır.

Fiil çekim ekleri

Türkçe'de fiiller, her zaman çekimli biçimler hâlinde bulunurlar. Tek başına kullanılmayan fakat anlamı olan fiiller, kullanım alanına

ek fiil

Ek fiiller ya da ek eylemler, Türkçe'de isimlerin ve isim soylu kelimelerin sonuna gelerek yüklem olarak kullanılmalarını sağlayan, ayrıca basit fiillerden birleşik zamanlı fiil yapan çekim ekleri. Türkçe'deki ek fiiller

Bağlaşım

sicilya göknarı

olumsuzluk eki

Olumsuzluk eki, bir cümlenin olumsuz anlam kazanmasını sağlayan ek. Türkçede olumsuzluk eki -me'dir. Bu ek, kendinden önceki hecede kalın bir ünlü varsa -ma'ya dönüşür:

Ek

Türkçede ekler, yapım eki ve çekim eki olmak üzere ikiye ayrılır. Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğu için ekler Türkçedeki en önemli dil yapılarındandır.

zamir

Zamir veya adıl, ad olmadıkları halde cümlede varlıkların yerine kullanılabilen, varlıkların yerini tutan ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen kelime veya ek. Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin, kendi, kendimiz, kendiniz,...

Tomáš Došek