��I��Li (Semt), ��I��Li

Vagon-Li Şirketi

Vagon-Li (Wagons-Lits) yataklı ve yemekli vagonları bulunan Fransız demiryolu işletmesi.

Bab-i Ş‚li

Devlet-i Ş‚li Osmanlı

Devlet-i Âli Osmanlı

Osmanlı İmparatorluğu (Osmanlı Türkçesi: دَوْلَتِ عَلِيّهٔ عُثمَانِیّه, Devlet-i ʿAliyye-i ʿOsmâniyye (Yüce Osmanlı Devleti)) 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş Türk - İslam devleti. Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika'ya kadar toprakl...

Gelibolulu Mustafa Ali

Gelibolulu Mustafa Ali on altıncı yüzyılda yetişen Ünlü Osmanlı tarihçisi. Adı, Mustafa bin Ahmed’dir. 1541 senesi Nisan ayında Gelibolu’da doğdu. Küçük yaşta tahsile başlayan ali Efendi yirmi yaşında medreseden mezun oldu. Mihr-ü Mah adlı eserini şehz...

Takvim-i Vekayi

İstanbul'da önceleri haftalık, daha sonra düzensiz aralıklarla yayımlanan ilk Türkçe resmi gazetedir. Umur-u dahiliye, umur-u hariciye, mevad-ı askeriye, fünun, tevcihat-ı ilmiye, ticaret ve es'ar olarak altı bölümden oluşan gazete Fransızca, Arapça, Rumc...

Toli İlçesi

kuzeyinde Tarbagatay İli toprakları içinde bir ilçedir. Diğer verilen isimler: Piket Mopan, Tolu, Mopan, Thul, Mopan Post, T'o-li-ch'eng, Mapan ve T'o-li-i.

Li

-li

.li

.li Liechtenstein için internet ülke kodu üst seviye alan adıdır. (ccTLD)