��Iir - Bu��Day

Sidi Bu Zeyd

D, d

D D

D&D

Albatros D. III

d.

D+

D

D Türk alfabesinin beşinci harfi. Sessizlerin dördüncü harfidir. Harf ses bilimi bakımından diş sessizlerinin süreksiz ve yumuşağıdır. Osmanlı alfabesinin onuncu (dal), Arap alfabesinin sekizinci (dal) ve on beşinci (dat) harfidir.

D

Şâir