��Iir - Dalgac�� Mahmut

Dalga (anlam ayrımı)

Dalga: fizik terimi

Dalga (anlam ayrım)

Dalga: fizik terimi

Olasılık dalgası

Olasılık dalgası veya de Broglie dalgası, ne elektromanyetik ne de mekanik dalgadır. Parçacığın belirli bir anda, bir konumda bulunma olasılığını veren dalgadır. Parçacığa eşlik eden dalga paketleri olarak yayılırlar ve grup hızı ile hareket ederler.

Dokuzuncu Dalga

''Dokuzuncu Dalga'' (Rusça: Девятый вал / ''Devyatiy bal''), Ermeni asıllı Rus marinist ressam İvan Ayvazovski'nin 1850'te tamamladığı tablo. Eser, şu anda Sankt Petersburg'taki Rus Devlet Müzesi'nde sergilenmektedir.

Üçgen dalga

Üçgen dalga, ismini üçgen şeklinden alan bir sinüzoidal olmayan dalga şeklidir. Üçgen dalga periyodik, parçalı lineer, sürekli gerçel bir fonksiyondur.

tsunami

Tsunami (okunuşu: "Sunami". Japonca'da liman dalgası anlamına gelen 津波 (つなみ) sözcüğünden) okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik...

dalga vektörü

COMPTON OLAYI

Compton Olayı elektronlar tarafından esnek biçimde saçılıma uğrayan X ışınlarının ve başka yüksek enerjili elektromagnetik ışınımların dalgaboylarında ortaya çıkan artış. Compton Olayı, ışının enerjisinin bir madde içinde soğurulmasının en temel biçimidir...

Fotoelektrik etki

Fotoelektrik etki, herhangi bir kaynaktan yayılan ışık, mor üstü (ultraviole) ışın veya başka herhangi bir çeşit elektromanyetik dalganın bir yüzeye (genellikle metal yüzeylere) çarptığında enerjisini elektronlara aktarması ve sonucunda dışarı elektron ya...

De broglie dalga boyu

De broglie dalga boyu, momentumu "\overrightarrowP olan bir hareketliye eşlik eden dalganın dalga boyu anlamına gelir. De Broglie tarafından keşfedildiği için bu adı almıştır. De Broglie hareketlilere eşlik eden dalgaların hepsine "Madde dalgaları" adını...