��In Halk Cumhuriyeti Pasaportu

cumhur

Cumhur aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Cidi

Yahudi Farsçası veya Cidi (bazen ''Jidi'' ya da ''Dzhidi'' olarak yazılabilir) hem İran Yahudileri'nin konuştuğu lehçeye hem de İbranice harflerle yazılmış Yahudi-Farsça metinlere denir. Genel anlamda Cidi eskiden Pers İmparatorluğu'nda ve bugünün İran'ın...

Halk İçin İktisad Bilgisi

Şevket Süreyya Aydemir'in 1938 yılında yayımladığı ve halk için basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş iktisad terimlerinin ve kısaltılmış bir iktisadi tarihçenin bulunduğu kitap Ziya Gökalp'ten bu yana Türk aydının temel sorunlarından biri olarak gösterilen...

Cumhur (anlam ayrımı)

Cumhur aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter (İsveççe: Günün Haberleri) Köşe yazarları arasında Cumhur Toman Gür, Mustafa Can ve Dilşah Demirbağ adlı üç Türk`ünde bulunduğu İsveç`in en büyük gazetesi.

Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı

Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı (Almanca: ''Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda'' veya ''Propagandaministerium''), Nazi Almanyası'nda nasyonal sosyalist ideolojiye göre hareket eden Bakanlıktı. Kurulduğu günden kapandığı güne kad...

Millet Mektepleri

Millet Mektepleri, Türkiye’de 1 Kasım 1928’de yeni harflerin kabulünden sonra halkı okur-yazar kılmak amacıyla gerçekleşen eğitim seferberliği için kurulmuş dört ay süreli eğitim veren halk eğitimi kurumlarıdır.

Halka Doğru (dergi)

Halka Doğru, "Türk Yurdu" bünyesinde ve Celal Sahir (Erozan) Bey`in yönetiminde çıkan haftalık dergidir. 24 Nisan 1913 - 20 Nisan 1914 tarihleri arasında toplam 52 sayı yayımlanmıştır. II. Meşrutiyet dönemi Türkçü akımın ve Türk halkçılığının ön...

Tahrib-i harabat

Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın yazmış olduğu Harabat adlı Divan şiiri Antolojisine karşılık olarak yazmıştır.Eser ilk modern eleştiri örneği kabul edilir.Eserde Ziya paşanın önceden yazmış olduğu Şiir ve inşa makalesinde Halk edebiyatının Divan edebiyarında...

Doksan Dokuz Mustafa

Doksan Dokuz Mustafa, Sami Ayanoğlu'nun senaryosunu yazıp yönettiği, yapımcılığını Hasan Tual'in üstlendiği 1958 yapımı Türk filmidir.