��Ingiz Han

Çingiz Han

Cengizliler

neslindendirler. Cavanşirliler, Karabağ Hanlığı'nı kurmuşlar. Çingiz Han Kubilay Han Ögeday Han Güyük Han Möngke Han Temür Olcaytu Han Hülagü Han Arık Buka Han ve diğerleri

Çağatayca

Ingi Hojsted

Ruga

Rua, Rona ya da Ruga, Hun İmparatorluğu'nun hükümdarı. Bleda ve Attila'nın amcasıdır.

ISO 639:h

engiz

19 Mayıs (eski adları Engiz ve Ballıca) Samsun ilinin bir ilçesidir. Ondokuzmayıs, Samsun- Sinop karayolu güzergâhında olup Samsun il merkezinin 33 km batısındadır.

Cığalazade Hanı

Cığalazade Hanı, Bağdad Şorca`da Mercan Han`ın karşısında bulunan han.

Dan Bălan

Tanhu

Tanhu Türkçe`de kayıtlı en eski dönemlerinden beri varlığını sürdüren bir sözcüktür. Çin kaynaklarında "Tan-Hu" şeklinde yazılı olarak belirtilmiştir. Sözcüğün aşağıda belirtilenleri de içeren birden çok anlamı olduğu belirtilmektedir: