��Iva

ISO 639:i

IVA

Orta-irtifa uzun-ömür sınıfı insansız hava aracı

Orta-irtifa uzun-ömür İHA (MALE İHA), tipik olarak 24 ila 48 saat süresince 10.000 ila 30.000 feet (3.000-9.000 m) arasındaki bir yükseklik aralığında

Berkut spacesuit

Berkut Russian Беркут, altın kartal anlamında) Vostok 2 EVA görevi için kullanılmak üzere geliştirilmiş bir uzay giysisi

Ica

Yehova'nın Şahitleri

Yehova`nın Şahitleri, İsa`nın müridleridirler ve Allah olarak Yehova`ya inanırlar.

Şiva

Şiva (Sanskritçe: शिव veya श्रीशिव, resmi IAST transliterasyonunda Śiva olarak yazılır, "shιvə" diye okunur) Hinduizm'in geç dönem Vedik metinlerinde geçen İşvara veya Tanrı'nın bi...

El Salvador

El Salvador

Sâbiîlik

Sâbiîlik veya Mandenizm, Adem, Nuh ve Vaftizci Yahya`yı peygamber kabul eden, ancak İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed`i reddeden tektanrılı bir dindir. Mensupları çoğunlukla güney Irak`ta bulunurlar. Dünya üzerinde 50 ila 70 bin kadar Sabii olduğu tahmin edi...