��Lkelere G��Re Ihracat Rakamlar�� Listesi

Thomas Reid

Thomas Reid 1710-1796 yılları arasında yaşamış olan İskoç filozofu. Sağduyu felsefesine çok önemli katkılar yapmış olan Reid, sağduyunun savunuculuğunu yapmış ve her tür bilgiyle bilimin, apaçık ilkelere dayandığını öne sürmüştür. Sağduyusu olan tüm insan...

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri, Atatürk Devrimlerinin temelini oluşturan ilkelere verilen isimdir. Temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki bölüme ayrılır.

Deri lekeleri

Principia Ethica

Principia Ethica ( 1903; Etiğin İlkeleri) G. E. Moore trafından yazılan ahlak ile ilgili kitap.

Amerika kıtası ülkeleri

Amerika kıtası ülkeleri ülkelere ait liste.

çil

Çil Alm. Sommersprosse (f), Fr. Tache (f), de rousseur, İng. Freckle. Deride toplu iğne başı büyüklüğünden mercimek, hatta küçük düğme büyüklüğüne kadar değişebilen çoğu açık kahverengi lekeler. Çiller en çok sırtta, yüzde ve boyunda görülür. Irklar ar...

Etkin Güneş

Etkin Güneş, magnetik alanların, Güneş atmosferinin çeşitli katmanlarında gözlenen olayların tümüyle ilgili olarak azalması ve artmasıyla ayırt edilir. Bu olayların en ilginci, benek (fakül) denen çok parlak alanlarda oluşan Güneş lekeleridir. Ayrıca püsk...

İslam ülkeleri

İslam ülkeleri, nüfusun yarıdan fazlasının müslüman olduğu ülkeler, İslam'ın resmi din olduğu ülkeler, ya da en yaygın dinin İslam olduğu ülkeleri tanımlar.

Pasifik Doktrini

1975'te ABD Başkanı G. Ford'un ilan ettiği Pasifik politikası ilkeleri. Buna göre, ABD Güneydoğu Asya'nın güvenliği ile yakından ilgilidir ve buralarda menfaatleri vardır. ABD'nin varlığı Pasifik bölgesi için elzemdir. Burada Japonya'da ortaklık, Çin ile...

Mongolizm (Down sendromu)

Mongolizm vakalarının yaklaşık % 97' sinde 21 no. lu kromozom trisomisi olduğu sanılan, G grubundan fazla bir otosomal kromozom vardır; geri kalan % 3 'üyse, bazıları normal ve trisomik hücrelerin karıştığı mozaik vakalar, bazıları da fazla G grubunun baş...