��Mer Seyfeddin Hikaye ��D��L��

Bahri Hanedanı

Mümlük Sultanları

Bahri Memlukleri Sultan - Tahta GeçişiMuizzüddin Aybek 1250Nureddin Ali 1257Seyfeddin Kutuz 1259Birinci Baybars 1260Nasıreddin Berke 1277Bedreddin Sülemiş 1279Seyfeddin Kalavun 1279Eşref Halil 1290Nasıreddin Birinci Muhammed1293Zeyneddin Ketboğa 1294Hüsam...

Ömer Seyfeddin

Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. Babası Ömer Şevki Bey, Kafkas Türkleri'ndendi. Yazarın annesi Fatma Hanım ise İstanbul'un tanınmış ailelerinden birinin kızıdır.

Kök Böri

Kök Böri (El-Malik el-Muazzam Muzaffer ed-Din Ebu Nasr), Erbil Atabeyi. Begtiginliler Sülalesinin Türkmen boyundan Zeyneddin Ali’nin oğludur. 1154 yılında doğdu. Babası Zeyneddin Ali Küçük Begtigin, Musul Atabeylerinden İmadeddin Zengi’nin kumandanları...

Bahri Hanedanı

Bahri Hanedanı veya Bahriyye Memlûkluları, 1250-1382 döneminde Kahire, Mısır merkez olarak Mısır, Suriye ve Hicazda genellikle hükümet süren genellikle Kıpçak Türk asıllı memluklu kölemenler ve bunların neslinden oluşan sultanlar hanedanidır.

Ömer Seyfeddin Hikaye Ödülü

Ömer Seyfeddin Hikâye Ödülü, Türk ulusal hikâyeciliğinin sembol ismi Ömer Seyfeddin adına Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen öykü yarışması. İlki 1990 yılına verilmiştir.

Seyfeddin Tatar

Seyfeddin Tatar tam ismiyle Melik Zahir Sayfeddin Tatar 1421'de Muavyed Şeyh'in ölmesiyle daha bebek iken tahta geçen Muzaffer Ahmed'i tahttan indirip yerine geçen ve 1421'de dört ay saltanattan sonra ölen Çerkes kökenli Burci Hanedanı'ndan Memluk hükümda...

Erbil Atabeyliği

Erbil Atabeyliği on iki ve on üçüncü yüzyıllarda merkezi Erbil olmak üzere Kuzey Irak ve Güneydoğu Anadolu’da Zeyneddin Ali Küçük bin Begtigin tarafından kurulan beylik. Bunun için Begtiginliler de denilmektedir. Zeyneddin Ali, Musul atabeglerinden İmaded...