��Mit Burnu

Boztepe Burnu

Boztepe Burnu ya da Sinop Burnu, Sinop il merkezinin büyük bir kısmının da içinde bulunduğu bir yarım adadır. İnceburun üzerinden çıkan bir burun gibidir.

Servi Burnu

Selvi Burnu ya da Servi Burnu - İstanbul ilinin Beykoz ilçesinde bulunan bir burun.

Başkaya Burnu, Sinop

Başkaya Burnu, Sinop il sınırları içinde bulunan ve Türkiye'nin en kuzey ucunu oluşturan İnceburun üzerinden çıkan ikinci burundur. İnceburun'a varmadan görülen diğer burun ise Sinop (Boztepe) Burnu'dur.

Rumeli Burnu

Rumeli Burnu, Karadeniz ile İstanbul Boğazı'nın birleştiği noktada karanın denize yaptığı çıkıntıdır. Burnun uç kesimlerinde Rumelifeneri köyü yer alır. Burnun özellikle kuzey kıyıları yalçın kayalıklarla kaplıdır. Öreke Kayalıkları adıyla anılan kaya ada...

Burun

BURUN Alm. Nase (f), Fr. Nez (m), İng. Nose. Kıkırdak, yumuşak doku ve kemiklerden meydana gelmiş koklama ve nefes alma organı. Yüzün ön kısmında iki gözün arasında başlayıp, piramit şeklinde uzanır ve ağzın üzerinde iki burun deliği ile son bulur. Burun...

Mesar Burnu

Mesar Burnu ya da Mesarburnu, İstanbul Boğazı'nda kıyının denize doğru yaptığı küçük çıkıntıdır. Bu burun ile Yenimahalle arası Sarıyer ilçesinin merkezini oluşturmaktadır. Eskiden bu burnun sırtlarında yer alan bir Rum mezarlığı nedeniyle buraya Mezarbur...

burun tıkanıklığı

Burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk çekme insanlığın en eski şikayetlerinden biridir. Bazıları için bu çok önemli olmasa bile kimileri bu şikayetlerden dolayı çok zorluk çeker.

koklamak

Koklamak Maddelerin kimyevi yapılarıyla bağlantılı olarak, özel alıcıları uyarmakla meydana getirdikleri kimyevi bir duyu. Burun; solunum organı olmaktan başka, koku alma organı olarak da özelleşmiştir. Tat ve koku alma duyuları birbiriyle çok yakından...

Zafer Burnu

Zafer Burnu (Yunanca: Ακρωτήριο Αποστόλου Ανδρέα, ''Apostolos Andrea Burnu''), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, adanın Amanos Dağlarına uzanan dar ve uzun Karpas Yarımadasının ucundaki burun.

Noseslide

Noseslide kaykayın ve kaykaycının bir kaldırım veya benzer bir yükseltide kaykaycının ilerlediği doğrultuya 90 derece açı ile sadece kaykayın burnunun üzerinde sürtünerek yapılan bir kaykay hareketidir.