��R��Mcek

fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar.

haber kipi

Bildirme eki "-dir" ile karıştırılmamalıdır. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman anlamı taşıyan hallerinden her biri.

Bileşik zamanlı fiil

ecek+ti+m

Quba

Kuba Rayonu (Azerice: Quba rayonu, Lezgice: Къуба район), Azerbaycan'da rayon olarak adlandırılan birinci derece idarî bölümlerden birisidir. Rayon 1930'da kurulmuştur.

Ahmet Yıldırım Öcek

Yıldırım Öcek

Yıldırım Öcek, tam adı Ahmet Yıldırım Öcek 16 Haziran 1952 senesinde İstanbul`da doğdu. Lise mezunudur.

Tamgeç

MKEK üretimi, bir roketin arkasına bağlanan zincirleme patlayıcılardan oluşan mayın imha sistemi. Roket etkin duruma geçirildiğinde parabol bir seyir izler ve arkasına bağlanan patlayıcılar da onunla birlikte bu seyri izler.

MKEK

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (kısaca MKEK), Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılayan devlet kuruluşudur. Uzun süre MKE kısaltmasını kullanmıştır.

Meek

ecek