��R��Mcek (Dizi)

fiilimsi

Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Fiilimsiler olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar.

Cekce

Cekce veya Cek dili (yerli dilde ''Cekcə məz'', ''цIека meз''), yaklaşık 1300 kişi tarafından konuşulan Kuzeydoğu Kafkas dili. Şahdağ halklarına ait 7 dilden biridir. Cekliler tarafından konuşulmaktadır.

haber kipi

Bildirme eki "-dir" ile karıştırılmamalıdır. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman anlamı taşıyan hallerinden her biri.

Şahdağ halkları

Şahdağ halkları veya Şahdağ ulusal etnik grubu veya Küçük Yediler (), Azerbaycan'ın yerli nüfusu(aboriginal), etnik azınlıklarındandır. Azerbaycan'ın milli serveti olarak görülmektedir.

Tuna Bulgarcası

Tuna Bulgarcası veya Tuna Bulgar Türkçesi, Türk dilinin eski dönemlerinde Tuna sahasında konuşulmuş ve yazılmış olan Türk dilinin tarihî dönemlerinden biridir.

Miğfer Dibi

Miğfer Dibi, J. R. R. Tolkien'in romanında bir kaledir.

Cek dili

Cekliler

Cekliler (), Kafkasya'da Azerbaycan'ın kuzey kesimlerinde yerleşik halk. Kafkasya'nın yerli halklarından biridir. Azerilerin parçası, Azerbaycan'ın aborigen nüfusu, etnik azınlıklarından olan Şahdağ halklarından biridir. Konuştukları dil Cekce veya Cek di...

Dizi

Dizi, bir sıralı listedir. Bir küme gibi, ögelerden (bazen eleman veya terim de denir) oluşur.

diziler

Diziler Alm. Progressionen, Fr. Progression, İng. Progression. Tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Bu fonksiyonun değer kümesi reel sayılar ise, reel dizi; kompleks sayılar ise, kompleks dizi adını alır. n’inci görüntüsü olan f(n) = an ye...