��R��Mcekteki Mucize (Kitap)

İdadi

Osmanlı Devleti eğitim sisteminde orta tahsili veren mektep. Sultanîlere ve meslek yüksek okullarına öğrenci yetiştirmek gâyesiyle kuruldu.İlk olarak 1838’de açılmaya başlanan rüştiyelere öğrenci yetiştirecek sıbyan okullarına hazırlık sınıfı mânâsına idâ...

haber kipi

Bildirme eki "-dir" ile karıştırılmamalıdır. Haber kipi veya bildirme kipi, Türkçede fiillerin zaman eklerinden birini taşıyan, yani zaman anlamı taşıyan hallerinden her biri.

Mehmed İhsan Efendi

eğitimini aldıktan sonra mektep tahsiline başladı. İlk mekteplerden mezun olduktan sonra Yozgat'ta medreselerde ve Mekteb-i Sultani'de eğitim gördü. Bunun

R, r

Mehmet Zeki Pakalın

Mehmet Zeki Pakalın. (d. 1886, Manastır, Ohri - ö. 1972, İstanbul), Osmanlı tarihi üzerine ansiklopedik ve biyografik çalışmalar yapan Türk Tarih araştırmacısı.

R.

r

Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Arap harflerine dayanan Osmanlı elifbasının on ikinci harfi (ra). Titreşimli ön damak sessizidir. Eski Türk (Yenisey ve Orhun) kitâbelerinde ince ve kalın sesliler için iki ayrı (r) işâreti kullanılmıştır. Uygur alfab...

Sıbyan Mektebleri

Ilk tahsil veren bu mektepler, 5-6 yaslarindaki çocuklara okuyup yazma, bazi dinî bilgiler ve dört islemden ibaret olan matematik derslerini verirdi. Islâm dünyasinin ilk asirlarinda "Küttâb" adiyla tanidigimiz bu okula, Müslüman Türk devletlerinden Karah...

R N' R

Dehidrasyon reaksiyonu

R-O-R + H2O Alkollerin alkenlere dönüşmesi R-CH2-CHOH-R → R-CH=CH-R + H2O Karboksilik asitlerin asit anhidritlere dönüşmesi 2 RCO2H → (RCO)2O + H2O Amidlerin