��Retim Fonksiyonu

fonksiyon

Bir nesnenin, bir şeyin ya da bir kişinin ait olduğu bütün ya da bir sis­tem içindeki kendine özgü faaliyeti. Bir şeyin, ait olduğu sınıfa özgü olan tarzda ey­lemde bulunma yetisi ya da gücü. Bir organın, parçaları birbirine bağımlı bir bütün içinde oynad...

Logaritmik konveks fonksiyon

logaritmik konveks veya süperkonveks olduğu söylenir.

Tam fonksiyon

Karmaşık analizde, tam fonksiyon veya başka bir deyişle integral fonksiyonu, karmaşık düzlemin tümünde holomorf olan karmaşık değerli bir fonksiyondur. Tam fonksiyonların tipik örnekleri polinomlar, üstel fonksiyon ve bunların toplamları, çarpımları ve bi...

Üretim fonksiyonu

üretim fonksiyonu veya üretim işlevi (İng. generating function) verilen bir dizinin girdilerinin bilgisini katsayılarında tutan bir biçimsel kuvvet serisidir.

Moment üreten fonksiyon

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında, bir rassal değişken ''X'' için, eğer beklenen değer var ise, moment üreten fonksiyon şöyle tanımlanır:

Matematiksel fonksiyonların listesi

Matematikte, birkaç fonksiyon ya da fonksiyon gruplarının kendi isimleri yeterli öneme layıktır.Bu makaleler fonksiyonları açıklamak için olan daha ayrıntılı olarak gösteren bir listedir.İstatistik dışı ve matematiksel fizik gelişmeleri sonucu özel fonksi...

Sıfır (karmaşık analiz)

sıfırı, veya kökü ''f''(''a'') = 0 eşitliğini sayılan karmaşık ''a'' sayısına verilen bir addır. Başka bir deyişle, holomorf fonksiyonların sıfır değerini aldığı karmaşık sayılara o ''fonksiyonun sıfırları'' adı verilir.

Özel fonksiyonlar

Özel fonksiyonlar, matematiksel analiz, fonksiyonel analiz ve fizikte belirli bir kullanımı olan ve genellikle litaratüre kazandıran bilim adamının adıyla anılan fonksiyonlardır.

Üstel fonksiyon

Üstel fonksiyon, matematiğin en önemli fonksiyonlarından biridir. ex veya exp(x) sembolleriyle gösterilir.

Logistik dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, logistik dağılım bir sürekli olasılık dağılımdır. Logistik dağılımın yığmalı dağılım fonksiyon bir logistik fonksiyondur ve bu fonksiyon logistik regresyon ve ileriye-geçiş-sağlayan sinirsel ağlar konularınd...