1,3-Diklorobenzen

1,3-Diklorobenzen C6H4Cl2 formülüne sahip bir organik bileşiktir. Diklorobenzenin üç izomerinden en az yaygın olanıdır, suda çözünmeyen renksiz bir sıvıdır. Benzen klorlamasının önemsiz bir yan ürünü olarak üretilmesinden başka 3-kloroanilinin Sandmeyer reaksiyonuyla yönlendirilmiş bir şekilde de hazırlanabilir. Ayrıca, diğer diklorobenzenlerin yüksek sıcaklıkta izomerleştirilmesinden de meydana gelir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.