1. İnönü Hükümeti

1. Türkiye Hükûmeti veya I. İnönü Hükûmeti, 30 Ekim 1923 - 6 Mart 1924 tarihleri arasında görev yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hükûmetidir.

Cumhuriyetin ilanından halifeliğin kaldırılmasına kadar geçen sürede ülkeyi İsmet İnönü başkanlığında yönetmiş olan hükûmettir. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte birkaç ilgili bakanlığın da kaldırılması kabul edilmiş olduğundan, hükûmetin görevi 6 Mart 1924'te İsmet İnönü'nün istifası üzerine sona erdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.