1. Kafkas Kolordusu (Osmanl��)

1. Kafkas Kolordusu (Osmanlı)

1. Kafkas Kolordusu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş olan bir kolorduydu.

2. Kafkas Kolordusu (Osmanlı)

2. Kafkas Kolordusu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş olan bir kolorduydu.

Yusuf İzzet

Yusuf İzzet, (d.1875, Yozgat - ö. 1922), Türk asker. Kurtuluş Savaşı'na katılan üst dereceli komutanlardan birisidir.

Kafkasya Cephesi

Kafkasya Cephesi, Birinci Dünya Savaşı`nda Osmanlı ve Rus ordularının Kafkasya`da karşı karşıya geldikleri cepheyi belirten tarih terimi.1914 sonunda Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan imparatorlukları yanında, Rusya, İngiltere, Fransa ve mü...

Kafkas Ordusu (Rusya)

Kafkas Ordusu (Rusça: Кавказскaя армия / ''Kafkazskaya armiya''), I. Dünya Savaşı'nda Rusya İmparatorluğu'nun Kafkasya Cephesinde bulundurduğu ordu. Savaş öncesi bu ordunun bütün kuvveti, 100 tabur, 117 bölük ve 250 toptan ibaretti.

Şark Ordular Grubu

Şark Ordular Grubu Osmanlı Ordusu'nun ordu gruplarından biri olarak I. Dünya Savaşı Kafkasya Cephesi'nde kuruldu.

Anzaklar

1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ordusunda savaşan, Avustralya'lı ve Yeni Zelanda'lı askerlere verilen isim.

Karakilise Muharebesi (1918)

Karakilise Muharebesi, I. Dünya Savaşı'nın Kafkasya Cephesi'nde 26 Mayıs 1918'te meydana gelen muharebe.

Hicaz Kolordusu (Osmanlı)

Hicaz Kolordusu veya Hicaz Grubu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş olan bir kolorduydu.

Asya Kolordusu (Osmanlı)