1. Kolordu

1. Kolordu şu anlamlara gelebilir:

  • 1. Kolordu (Almanya), II. Dünya Savaşı sırasında Alman Ordusu’na bağlı bir kolordudur.
  • 1. Kolordu (Osmanlı), Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı dönemi askeri birimlerinden biridir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.