1. Ordu (Osmanl��)

Kethüda Hasan Paşa

Kethüda Çerkes Meyyit Hasan Paşa veya Cenaze Hasan Paşa (d. ? - 1810, Yenişehir (günümüzde Larissa)) III. Selim saltanatında 7 Haziran 1789 - 3 Aralık 1789 tarihleri arasında beş ay yirmi altı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. "Meyyit"...

Alâeddin Paşa

Alaaddin Paşa, (Osmanlıca yazıma göre Alaeddin Paşa) ikinci Osmanlı padişahı olan Orhan Gazi döneminde, takriben 1320-1331 arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

1. Ordu (Osmanlı)

1. Ordu, Osmanlı Ordusu'nun ordularından biri.

Hotin Antlaşması

Hotin Antlaşması (9 Ekim 1621) Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. Lehistan'ın Boğdan'ın işlerine karışması üzerine Osmanlı Devleti Lehistan'a savaş açtı. Sultan Genç Osman'ın komutasındaki 200.

Şehsuvar Sultan

Şehsuvar Sultan (1682-1756) Osmanlı padişahı III. Osman'nın annesi, Valide Sultan ve Sultan II. Mustafa'in eşiydi.

1. Ordu (anlam ayrımı)

Birinci Ordu adında silahlı birlikler bulunmaktadır. 1. Ordu (ABD) 1. Ordu (Almanya) 1. Panzer Ordusu 1. Ordu (Osmanlı) 1. Ordu (SSCB) 1. Şok Ordusu 1. Muhafız

İsmail Çamaş

İsmail Çamaş (d. 1871, Çamaş, Ordu) - (ö. 12 Mayıs 1954, Çamaş, Ordu), Türk bürokrat ve siyasetçi.

Koyunhisar Muharebesi

Koyunhisar Muharebesi, Bafeus Muharebesi, Bapheus Muharebesi, 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu'nun yaptığı muharebe. Koyunhisar Savaşı Osmanlı Beyliği ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan tarihtek...

Cemal Mersinli

Mersinli Mehmet Cemal Paşa (1875 Mersin - 7 Ekim 1941)