1288

Kısaca: 1288 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

NGC 1288
5 yıl önce

NGC 1288, Ocak takımyıldızı bölgesinde bulunan bir çubuklu sarmal gökada. John Herschel tarafından 19 Kasım 1835 tarihinde keşfedilmiştir. NGC 1288 içerisinde...

Gazi Evrenos Bey
1 yıl önce

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (d. 1288 - 17 Kasım 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan. Evrenos Bey Karesi Emirliğindendir....

Gazi Evrenos Bey, 1288, 1302, 1361, 1385, 1390, 1396, 1417, 1430, 1434, 1437
Worringen Savaşı
5 yıl önce

Limburg'un 1280 yılında ölümü ile bölgede ortaya çıkan iktidar çekişmesinin 1288'de silahlı çatışmaya dönüşmesidir. Savaşı kaybeden Köln dükleri ve müttefiklerinin...

Worringen Savaşı, 1280, 1288, Belçika, Haziran, Limburg, Savaş, Brabant, Worringen, Siegfried von Westerburg, I. Johann von Brabant
Köln Elektörlüğü
4 yıl önce

elinde bulunduran başpiskopos tarafından yönetiliyordu. Elektörlüğün başkenti 1288 yılına kadar Köln'ken bu tarihten sonra Bonn oldu. Alman ilhakı sırasında...

1336
1 yıl önce

Go-Fushimi, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 93. imparatoru (d. 1288) tarihi bilinmeyen Arpa Han, İlhanlı hükümdarı Ramon Muntaner, Katalan asker...

1336, 13. yüzyıl, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340
1237
1 yıl önce

Agnès de Bourbon, Fransız soylu kadın, Bourbon hanımefendisi (ö. 1288) VI. Boemondo, Antakya Prensliği prensi, Trablusşam Kontu (ö. 1275) 27 Mart - Jean...

1237, 12. yüzyıl, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1238, 1239, 1240, 1241
1342
1 yıl önce

Benedictus, papa (d. 1285) 16 Temmuz - I. Károly, Macaristan Kralı (d. 1288) tarihi bilinmeyen Anna Anakutlu Megali Komnini, Trabzon İmparatorluğu imparatoriçesi...

1342, 13. yüzyıl, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1345, 1346
Halle
1 yıl önce

Halle, Hollanda Aaron Halle-Wolfssohn (1754–1835), Adam de la Halle (1237?–1288), Charles Hallé (1819–1895), Claude-Guy Hallé (1652–1736), Gunnar Halle (d...