12 Havariler Kurulu

12 Havariler Kurulu, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin bir yönetim organıdır. On İki Havariler Kurulu üyeleri peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak kabul edilen, insanların İsa Mesih'i tanıması için çağrı yapan havarilerden oluşur.

İlk kez 1835 yılında ortaya çıkmıştır. Günümüzde, 12 Havariler Kurulu Başkanı M. Russell Ballard olmakla birlikte, aynı zamanda en uzun süre havari olan kişi, Kilise Başkanının ölümünden sonra kilise başkanı olacaktır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.