12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi

''12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi'', 27 Mayıs ve 12 Mart dönemini konu alan Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı imzalı belgesel dizisidir. 10 bölümden oluşan belgeselin her bölümünün başında Mehmet Ali Birand o yılları özetleyen şu sözleri söylemektedir:

12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, 27 Mayıs ve 12 Mart dönemini konu alan Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı imzalı belgesel dizisidir. 10 bölümden oluşan belgeselin her bölümünün başında Mehmet Ali Birand o yılları özetleyen şu sözleri söylemektedir: 27 Mayıs Darbesi ile başlayan belgeselde Adnan Menderes ve iki bakanının idamı, Cemal Gürsel ve Cevdet Sunay'ın cumhurbaşkanlıkları, İnönü başbakanlığındaki koalisyonlar, albay Talat Aydemir liderliğindeki 22 Şubat ve 20 Mayıs ayaklanmaları, Süleyman Demirel'in iktidara gelişi, '68 kuşağı, sağ-sol çatışması, 9 Mart cuntası ve 12 Mart 1971'de hükumete verilen muhtıra konuları ele alınmaktadır. Üç idam ile başlayan belgesel yine üç daracağıyla Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam cezalarının infazıyla sona ermektedir. Müziği, aynı zamanda belgeselin müziklerini yapan Fahir Atakoğlu'na, sözleri Sezen Aksu'ya ait olan belgeselin müziklerinden "La'l" isimli şarkı Deniz Gezmiş'e ithaf edilmiştir.

Bölümler

# Sancı (3 Nisan 1994) # Albay (10 Nisan 1994) # İsyan (17 Nisan 1994) # Baskın (24 Nisan 1994) # Demir - El (1 Mayıs 1994) # Sağ - Sol (8 Mayıs 1994) # Başkaldırı (15 Mayıs 1994) # Cunta (29 Mayıs 1994) # Muhtıra (5 Haziran 1994) # Rovanş (12 Haziran 1994)
Ayrıca bakınız * Demirkırat - Bir Demokrasinin Doğuşu * 12 Eylül

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi ilgili konular

 • Demokrasi

  Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir.
 • çoğulcu demokrasi

  Çoğulcu demokrasi (nispi demokrasi), çoğunluğun mutlak hakimiyetini reddeden, azınlıktakilerin siyasal ve kültürel haklarının kabul edilmes
 • Doğrudan Demokrasi

  Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür.Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafınd
 • Liberal demokrasi

  Liberal demokrasi, liberalizmin temel ilkelerini esas alan, temsili demokrasiye dayalı hükümet şeklidir. Bir liberal demokraside vatandaşların s
 • Oydaşmacı demokrasi

  Oybirliği demokrasisi, devlet yönetiminde alınan kararların, oy çokluğuna göre değil oybirliğine göre alındığı bir sistemdir. Belçika v
 • Atina demokrasisi

  Atina demokrasisi (Klasik demokrasi), Eski Yunan şehir devletlerinde uygulanmış olan demokrasi çeşididir.
 • 12 Mart - İhtilalin Pençesinde Demokrasi

  12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi, 27 Mayıs ve 12 Mart dönemini konu alan Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı imzalı belgesel
 • Demirkırat

  Demirkırat: Bir Demokrasinin Doğuşu, Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı'nın hazırladığı ve Fahir Atakoğlu'nun müziklerini yap
 • Finlandiya arması

  Finlandiya arması; Finlandiya devletince günümüzde kullanılan arma. Armada kırmızı bir arka plan üzerinde bulunan ve altın sarısı bir asla
 • 12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi

  ''12 Mart: İhtilalin Pençesinde Demokrasi'', 27 Mayıs ve 12 Mart dönemini konu alan Mehmet Ali Birand, Can Dündar ve Bülent Çaplı imzalı belg