12 Mart Ve Ara Rejim

12 Mart ve Ara Rejim. 1968 yılında başlayan öğ-renci eylemleri, tüm Avrupa’yı olduğu kadar Türkiye’yi de et-kilemiş, masum öğrenci istekleri giderek siyasi ve ideolojik bir içerik kazanmış ve kanlı bir teröre dönüşmüştü. Bu terörü durdurmak gerekçesiyle komutanlar 12 Mart 1971’de muh-tıra verdiler.

12 Mart ve Ara Rejim. 1968 yılında başlayan öğ-renci eylemleri, tüm Avrupa’yı olduğu kadar Türkiye’yi de et-kilemiş, masum öğrenci istekleri giderek siyasi ve ideolojik bir içerik kazanmış ve kanlı bir teröre dönüşmüştü. Bu terörü durdurmak gerekçesiyle komutanlar 12 Mart 1971’de muh-tıra verdiler.

Genelkurmay Başkanı ve dört kuvvet komutanının ortak muhtırası, anarşi ve terörü önlemek, rejimi esenliğe kavuş-turmak gerekçesiyle verilmişti ve reformları Atatürkçü bir görüşle gerçekleştirebilecek partiler üstü bir hükümetin oluş-turulmasını istiyordu. Aksi durumda ordu, yönetimi doğrudan üstlenecekti. Bunun üzerine, hükümetin Başbakanı olan Demirel aynı gün istifasını Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a verdi.

Yeni ara rejimin ilk hükümeti, CHP’den istifa eden Prof. Nihat Erim tarafından kuruldu. Sıkıyönetim ilan edildi ve bazı özgürlükler kısıtlandı.

I. Erim Hükümeti, sert önlemlere rağmen terörün tırmanışa geçmesine daha fazla dayanamayarak yerini II. Erim Hükü-meti’ne bırakmak zorunda kaldı. 12 Eylül 1980 müdaha-lesinden önce Dragos’taki evinin önünde teröristler tarafın-dan öldürülecek olan Erim’in bu ikinci denemesi de başarılı olamadı. Yerini, Nihat Erim hükümetinde Maliye Bakanlığı yapmış olan Ferit Melen’in kurduğu hükümete bıraktı. Onu izleyen Naim Talu Hükümeti ise bir çeşit demokrasiye geçiş sürecini başlattı. 1973 yılında TBMM’de yapılan Cumhur-başkanlığı seçimini 12 Martçıların adayı Faruk Gürler kay-betti; AP ve CHP’nin ortak adayı emekli Oramiral Fahri Korutürk kazandı.


Bu arada, devleti ve cumhuriyeti kuran CHP’de 1969 yı- lından itibaren başlayan gelişmeler 12 Mart Muhtırası’ ndan sonra ilginç boyutlar kazanmıştı. 12 Mart Muhtırası’na karşı çıkan Genel Sekreter Bülent Ecevit ve arkadaşları, Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden istifa etmişlerdi. Ecevit ve arkadaşları, 1972 Kurultayı’nda İnönü’nün ekibine karşı parti yönetimine adaylıklarını koydular. Ecevit ekibinin kazan-masıyla İsmet İnönü; CHP Genel Başkanlığı’ndan, üyeliğin-den ve milletvekilliğinden istifa etti. Hemen toplanan kurul-tayda Ecevit, Genel Başkan seçildi.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

12 Mart Ve Ara Rejim ilgili konular

 • Rejim

  Rejim idare, usûl, sistem, nizam, tarz. Rejim kullanıldığı ilme ve terime göre değişik mânâlar almıştır.
 • Demir perde

  II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa'daki sosyalist rejimlerin komünist olmayan ülkelerle ilişkilerindeki kapa
 • 12 Mart ve Ara Rejim

  12 Mart ve Ara Rejim. 1968 yılında başlayan öğ-renci eylemleri, tüm Avrupa’yı olduğu kadar Türkiye’yi de et-kilemiş, masum öğrenci ist
 • Döviz Kuru Rejimleri

  Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyelleri
 • Aden Körfezi

  ADEN KÖRFEZİ;Birleşik Yemen Cumhuriyetinin liman şehri olan Aden’in üzerinde bulunduğu körfez. Aden Körfezi, ticari, askeri ve strateji bak
 • Libya Bayrağı

  Libya bayrağı, Afrika ülkesi Libya'nın ilk defa 24 Aralık 1951 tarihinde kullandığı bayrağın, rejim değişikliği sonrası Libya'nın resmi
 • Devletsiler

  devletsi durum yaratır. ''Devletsi durum'', tayin edilen görev ve yetkiyi daha geniş bir şekilde kullanma güç ve kapasitesini anlatır. Hükmetm
 • 2012 Humus Temizlik Operasyonu

  Suriye Arap Cumhuriyeti zaferi;
 • 2012 İdlip Operasyonu

  Suriye Ulusal Konseyi zaferi;
 • Koalisyon hükûmeti

  Koalisyon hükümeti, birden fazla siyasi parti ya da gruba bağlı üyelerden oluşan karma hükümet.