13

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

13 ilgili konular

 • Sayı

  Sayı, bir nicelik ile birim olarak ele alınan diğer bir nicelik arasındaki oran olarak tanımlanır. Buna göre sayı sistemi, 1 den büyük olaca
 • Yüzyıl

  Yüzyıl kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zo
 • Türk-İslam Dünyasında Aritmetik

  Aritmetikte temel işlem olarak adlandırılan; toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kesirli ifadelerle ilgili bilgiler, ilkel şekliyle, Eski Mıs
 • Yüz (sayı)

  Yüz,doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı. Arap rakkamları ile 100 olarak veya Roman işaretleri ile C olarak ifade edilir.
 • Üçüncü Yüzyıl Krizi

  Üçüncü Yüzyıl Krizi ("Askerî Anarşi veya "İmparatorluk Krizi" olarak da adlandırılır) 235 ve 284 yılları arasında Roma
 • De Moivre formülü

  de Moivre formülü, 18. yüzyıl Fransız matematikçisi Abraham de Moivre anısına isimlendirilmiş ve herhangi bir karmaşık sayı (özellikle he
 • IC 2574

  IC 2574, Büyük Ayı takımyıldızı yönünde yaklaşık 13,1 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bir çubuklu sarmal gökada. Edwin Foster Co
 • Yadigâr (kitap)

  Yadigâr, 15. yüzyıl tıp ilmine dair Türkçe klasik.
 • Roma çimentosu

  Türkçe Kaynaklar:
 • Marko Miliç

  Marko Miliç ''(d. 7 Mayıs 1977, Slovenya, Kranj)'', Sloven basketbolcu.