1628

1628 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1628 ilgili konular

 • Halil

  Halil, Türkçe'de özel isim olarak kullanılan bir kelimedir.
 • Anayasa

  ANAYASA Alm. Grundgesetz (n), Konstitution (f), Fr. Constitution, İng. Constitution. Devletin esas kuruluşunu, devletin kişilerle ve kişilerin bir
 • Bilimsel yöntemin yaygınlaşması

  Bilimsel yöntemin yaygınlaşması. Principia'nm yayımlanması Kopernik'le başlayan hareketin doruğunu oluşturur ve bu niteliğiyle de bilimsel d
 • Babür İmparatorluğu

  Timur'un torunlarından Zahireddin Muhammed Babür'ün kurduğu Hint-Türk İmparatorluğu bunların en uzun ömürlüsü, en güçlüsü olmuştur. Z
 • Sibir Hanlığı

  Sibir Hanlığı (Tatarca: Себер ханлыгы / Seber xanlığı, Себер йорты / Seber yortı), Cengiz Han'ın oğlu Cuci'nin ulusuna
 • İngiltere'de Demokrasi Hareketleri

  Avrupa’da mutlakıyetçi kraliyet rejiminden parlementerizme geçiş, İngiltere’de başlamıştır. Kıran kırana geçen siyasi mücadelenin son
 • Tokat coğrafi bilgiler

  Fizikî YapıTokat il topraklarının % 45’i dağlardan, % 40’ı plato ve yaylalardan ve % 15’i ovalardan ibârettir. Dağları: Tok
 • Haklar Bildirisi

  Haklar Bildirisi (Petition of Rights), 1628 İngiliz Parlamentosu'nun 1628'de yayınladığı belge. 1625'de 1. Charles'in tahta geçmesiyle İngil
 • Bayrampaşa

  Bayrampaşa, İstanbul’un Avrupa yakasında, son yirmi yılda hızlı gelişme göstermiş işçi nüfusunun yoğun olduğu bir ilçedir. Nüfusu 24
 • Şah Abbas

  Şah Abbas (1557 - 1628) Şah Abbas 1557 yılında doğdu. Safevi sülalesinden Muhammed Hudabende'nin oğludur. Herat'ta babasına karşı ayaklan