1639

Kısaca: 1639 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

NGC 1639
5 yıl önce

Koordinat: 04s 40d 52,3sn; -16º 59' 29″ NGC 1639, Yeni Genel Katalog'da yer alan bir yıldızdır. Gökyüzünde Tay takımyıldızı yönünde bulunur. *3 tipi bir...

1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı
5 yıl önce

1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı, Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında, Irak meselesi için çıkan savaşlardan biridir. Sultan IV. Murat, Lehistan...

Kasr-ı Şirin Antlaşması
1 yıl önce

fethinden sonra Osmanlı Devleti ile Safevî Devleti arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan, 1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşını sona erdiren ve bugünkü Türkiye-İran...

Kasr-ı ݞirin Antlaşması, Kasr-ı ݞirin Antlaşması
Feyzullah Efendi
5 yıl önce

Feyzullah Efendi (d. 1639, Erzurum - ö. 1703, Edirne), Osmanlı Devleti şeyhülislamı, kazasker, müderris, şehzade hocası, padişah danışmanı. 1639 yılında Erzurum'da...

Jean Racine
1 yıl önce

Jean Baptiste Racine (d. 22 Aralık 1639 - ö. 21 Nisan 1699), 17. yüzyıl Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinden ve trajedi yazarlarından olan Racine...

Jean Racine, Filistin, Fransız, Tanzimat Dönemi, Trajedi, Yunan mitolojisi, İngiliz
Bağdat Seferi
1 yıl önce

Bağdat Seferi, 1623-1639 Osmanlı-Safevi Savaşı'nın başında 1624 yılında Safevilıların eline geçen Bağdat'ın geri alınması amacıyla padişah IV. Murat'ın...

Els Segadors
5 yıl önce

Els Segadors, Katalanların ulusal marşıdır. 1639-1640 yıllarında İbya kralına karşı çarpışan Katalanların bağımsızlık mücadelesinden esinlenilmiştir...

Katalonya Ulusal Marşı, 1639, 1640, 1899, 1993, Katalan, İspanya, İspanya İç Savaşı
Banja Luka
1 yıl önce

başkentidir. Osmanlı kaynaklarında Banaluka (بنالوقه) olarak geçen şehir 1639 yılında değin Bosna beylerbeyinin ikâmetgâhı olarak büyük bir gelişme gösterdi...

Banyaluka, 1995, Banja Luka, Banovići, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bosna-Hersek, Bugojno, Dayton Barış Antlaşması, Goražde