1691

1691 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

1691 ilgili konular

 • Toboggan

  Toboggan, tobogan ya da tobagan, genellikle kar ve buz gibi kaygan yerlerde ulaşım ve taşımayı sağlayan, tahta ya da plastikten yapılan, çekim
 • Jonathan Swift

  İngiliz edebiyatının büyük hiciv ustası Swift, 30 Kasım 1667`de İrlanda`nın başkenti Dublin`de doğdu. 1689`da Trinity College`ı bitirdi ve
 • Edirne tarihi

  Türk-Osmanlı târihinde büyük bir yeri olan serhat şehri Edirne’ye, ilkçağda Trak kabilelerinden Betlegerriler ve ardından Odrysler yerl
 • Denizli ilçeleri

  Denizli’nin biri merkez olmak üzere on dokuz ilçesi vardır.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 271.346 olup, 204.
 • Kırşehir coğrafi bilgiler

  Kırşehir ilinin % 17’si dağlarla, % 65’i yayla ve platolarla ve % 18’i ovalarla kaplıdır. Kırşehir’e yaylalar şehri de
 • Kırşehir ilçeleri

  Kırşehir’in biri merkez olmak üzere yedi ilçesi vardır.Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfûsu 103.688 olup, 73.
 • İstanbul Adaları

  İstanbul Adalarının tarihine ait Bizans öncesinden pek az bilgi vardır. Bunlar Thimkus Artemiones gibi antik çağ yazarlarının eserlerinde bul
 • Sultan İkinci Süleyman

  II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi, İslam halifelerinin seksen beşincisidir. Sultan İbrahim'ın oğludur, 15 Nisan 16
 • Köprülü Fazıl Mustafa Paşa

  Köprülü Fazıl Mustafa Paşa (1637 - 1691) Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, 1637 yılında İstanbul'da doğdu. Köprülü Mehmed Paşa'nın ik
 • Vahabilik akımı

  Dinsel arınma kuramının en önemli savunucusu, Arabistan Çölünde yaşayan ve izleyicilerini koruyup öğretilerini yayabilmek için, Suud haneda